นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทา

ประกาศ! รับตรง 60 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศ! รับตรง 60 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง ตามมาดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครกันได้เลยค่ะ

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรง 60

หลักสูตรที่ทำการเปิดรับสมัคร

1. B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

2. B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

3. B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

– Major :  Hotel management (เอกการโรงแรม)
– Major :  Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)

4. B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

วันที่เปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 : 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559
รอบที่ 2 : 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

การสมัครสอบ

1. สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ (วันหยุดราชการ)
ที่ห้องประชาสัมพันธ์ (Office 2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร : 034-964946 กด1 หรือ 082-5601365

2. สมัครโดยการส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมายัง.. “ส่วนงานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170”

เอกสารที่ต้องนำมาหรื ใส่ซองไปรษณีย์มาส่ง ประกอบด้วยดังนี้

1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0BypJiaMJOR1-aHZuOXFBMEMyWG8/view
2.สำเนาใบ ปพ.5 หรือ 6 เทอม 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง

ดูรายละเอียดทั้งหมดหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  
โทร : 082-5601365 หรือ 034-964946 กด 1
Facebook : https://www.facebook.com/notes/information-ssruic/1023882417707816
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.ssruic.ssru.ac.th/index.php/en/

—————————————————

ข้อควรรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ระยะเวลาที่เรียนใน 1 ปี

เรียนทั้งหมด 3 เทอม (เทอม 1, เทอม 2 , ภาคฤดูร้อน) รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  3.5 ปี หรือ 4 ปี

การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนภาษาที่สอง เป็นวิชาเลือก เช่น ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, เวียดนาม, มาเลเซีย (สำหรับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศจะเป็นวิชาเลือก)

ค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษา

ค่าแรกเข้าชำระครั้งเดียวตอนมอบตัว 20,000 บาท (ค่าธรรมเนียม ค่าสูทเครื่องแบบ ค่าบำรุงการศึกษาตลอตสามปีครึ่ง, ค่า English Camp, Bridging Course, Intensive Course)

ค่าเทอมต่อหนึ่งปี

1. สาขาธุรกิจการบิน เทอม 1 = 40,000 บาท, เทอม 2 = 40,000 บาท, ซัมเมอร์ = 20,000 บาท
2. สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เทอม1 = 35,000 บาท , เทอม2 = 35,000 บาท และ ซัมเมอร์ = 17,500 บาท

การกู้ กยศ. หรือ กรอ.

1. สามารถกู้ กยศ. ได้ แต่สิทธิการอนุมัติการกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้อนุมัติ
2. บุตรข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสวัสดิการของสังกัดผู้ปกครองที่สังกัดอยู่

จำนวนการรับนักศึษา

1. สาขาธุรกิจารบิน = 240 คน
2. สาขาการจัดการท่้องเที่ยว = 30 คน
3. สาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร = 30 คน
4. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ = 60 คน
5. สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว = 60 คน

ก่อนจบการศึกษา

1. นักศึกษาทุกสาขาจะต้องฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ (ไม่บังคับต่างประเทศ) ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาที่เรียน และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินจะต้องไปฝึกงานที่ บ.การบินไทย (สุวรรณภูมิ)
2. นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่าน IELTS ได้ในระดับ 5.5 , TOEIC 650 (ก่อนทำเอกสารขอจบจะต้องยื่นต่อวิทยาลัย จึงสามารถจบได้แบบสมบูรณ์และรับพระราชทานปริญญาบัตร (สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานแบบสหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

สถานที่ในการเรียนของแต่ละสาขา

1. นักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร จะเรียนที่มหาวิทยาลัยสามวัน และไปเรียนเชิงปฏิบัติการที่ครัวการบินไทย และโรงแรมบันยันทรี 3 วันมีแล็ปห้องครัว ห้องอาหารเพื่อการเรียนรู้
2. สาขาการโรงแรม มีห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม และปฏิบัติการสปา
3. สาขาธุรกิจการบิน มีห้องฝึกปฏิบัติการจำลอง
4. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศมีห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำการค้า หรือทำธุรกิจ