ขั้นตอนการสมัครสอบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

สรุปขั้นตอนการสมัครสอบ ทั้งรับตรงและโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Home / ข่าวการศึกษา / สรุปขั้นตอนการสมัครสอบ ทั้งรับตรงและโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังงงอยู่ว่า ขั้นตอนการสมัครสอบทั้งรับตรงและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านทางออนไลน์นั้นต้องทำอย่างไรบ้าง? วันนี้เรามีขั้นตอนการสมัครสอบอย่างถูกต้องมาฝากกันด้วยนะ

สรุปขั้นตอนการสมัครสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ให้น้องๆ เข้าไปที่เว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th และเลือก “ระดับปริญญาตรี” (ทางด้านซ้ายมือ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

2. ศึกษาระเบียบการประกาศรับสมัครให้เข้าใจ แล้วจึงทำการเลือกประเภทการรับสมัครใดสมัครหนึ่ง (ทางด้านขวามือ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

3. กดเข้าโครงการที่ต้องการสมัครได้เลย

ขั้นตอนการสมัครสอบ

4. ตรวจสอบชื่อโครงการและสาขาที่ต้องการสมัครอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้กด “สมัครสอบ”

ขั้นตอนการสมัครสอบ

5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบความเรียบร้อย

ขั้นตอนการสมัครสอบ

6. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ โดยกดเลือกปุ่ม 3 จุดด้านหลัง หลังจากนั้นกรอกข้อมูลการศึกษา (สำหรับโรงเรียน สามารถเลือกชื่อโรงเรียนจากรายการ โดยการกดปุ่ม 3 จุด และเลือกชื่อโรงเรียนของน้องๆ) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

ขั้นตอนการสมัครสอบ

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

ขั้นตอนการสมัครสอบ

8. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มทั้งสองใบ แล้วนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินภายใน 1 วันทำการ

  • หากสมัครวันอังคาร ต้องชำระภายในวันพุธ
  • หากสมัครวันศุกร์ – อาทิตย์ สามารถชำระได้ถึงวันจันทร์
  • หากสมัครวันหยุดราชการ หรือ 1 วันก่อนวันหยุดราชการ สามารถชำระได้ในวันเปิดราชการถัดไป

โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาเตอร์บริการของไปรษณีย์ไทย / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารทหารไทย / ธนาคารธนชาติ ทุกสาขา

ขั้นตอนการสมัครสอบ

9. หากต้องการเข้าสู่เมนูผู้สมัคร สามารถเข้าได้โดยการกดเมนู “ข้อมูลผู้สมัคร” กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้เมื่อตอนสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

10. เมื่อเข้ามาที่หน้านี้น้องๆ สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ หรือสามารถตรวจสอบคะแนนได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดตามกำหนดการที่ได้ระบุเอาไว้

s10

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องพิมพ์

1. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ น้องๆ จะต้องเก็บเอกสารส่วนที่ 1 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน “จนกว่าการสอบจะสิ้นสุด” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน หากเกิดปัญหาจะสามารถนำเอกสารนี้มาอ้างอิงและยืนยันได้

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องพิมพ์

2. ข้อมูลผู้สมัคร และข้อมูลผู้เข้าสอบ โดยเอกสารทั้งสองฉบับนี้ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (หากน้องๆ ผ่านการคัดเลือกจากการสอบขั้นที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกจากการยื่นคะแนนแล้ว)

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องพิมพ์

ข้อควรรู้ในการสมัคร

  • น้องๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการ จากโครงการทั้งหมด หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ
  • น้องๆ สามารถสมัครโครงการต่างๆ ได้ 1 โครงการจากทั้งหมด 13 โครงการ และสามารถสมัครรับตรงได้อีก 1 สาขาวิชา
  • สำหรับโครงการหรือสาขาที่คัดเลือกโดยการใช้คะแนนยื่น จะใช้รายวิชาและเกณฑ์เหมือนกับรับตรงทั่วไป หากสาขาวิชานั้นไม่มีในรับตรงแต่มีการรับโดยใช้คะแนนยื่นคัดเลือก ให้ใช้ตามที่วงเล็บไว้ โดยเกณฑ์และสัดส่วนจะแจ้งในระเบียบการของโครงการนั้นๆ
  • บางหน้าหรือบางเมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน แต่รายละเอียดหลักๆ ยังคงเป็นเหมือนเดิม ก่อนทำรายการใดๆ อย่าลืมตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะ
  • การสมัครสอบทุกโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “สมัครผ่านช่องทางออนไลน์” เท่านั้น น้องๆ ไม่ต้องเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยนะ

สามารถเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://seniorswu.in.th/

——————————————

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> 16 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

>> รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

>> รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ