คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2560

กำหนดการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ทำการสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://kbu.ac.th/AdmissionsOnline/home/
  • สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  • สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ 13 มีนาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพหรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาได้

เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต : http://kbu.ac.th/Apply2559/nurse.php

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร : http://kbu.ac.th/home/upload/userfiles/files/Openhouse2559.pdf

ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Facebook : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU