การจัดอันดับ คุณภาพวิชาการ เรียนต่อต่างประเทศ

อันดับมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ม.มหิดล ครองที่ 1 ของไทย

Home / ข่าวการศึกษา / อันดับมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ม.มหิดล ครองที่ 1 ของไทย

หลายคนที่เลือกเรียนตามสถาบันต่างๆ อาจจะเลือกเรียนเพราะทั้งความชอบ ใกล้บ้าน สะดวก หรือบางคนนั้นเลือกเพราะความมีชื่อเสียงของสถาบันนั้นๆ ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เรียนกับที่นี่แล้วจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจริงๆ ทั้งนี้การจัดอันดับต่างๆ ยังสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนได้อีกขั้น

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560 Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนมกราคม ค.ศ. 2560 “Ranking Web of Universities, January 2017 Edition” * ในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก ผ่านทางเว็บ นับถึงวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 • มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ด้านคุณภาพวิชาการ , อยู่ในอันดับ 45 ของเอเชีย , อันดับ 433 ของโลก
 • ส่วนอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 51 ของเอเชีย และอันดับ 452 ของโลก

10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยของไทย

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน : ม.รังสิต ครองแชมป์

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ และ 2768 ของโลก
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับ 20 ของประเทศ และ 2885 ของโลก
 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับ 21 ของประเทศ และ 2967 ของโลก
 4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อยู่ในอันดับ 27 ของประเทศ และ 3141 อันดับโลก
 5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ในอันดับ  28 ของประเทศ อันดับโลกคือ 3199

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ : สวนสุนันทา ครองแชมป์

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน จัดอยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ อันดับ 1074 ของเอเชียและอันดับ 3075 ของโลก
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 32 ของประเทศ และอันดับ 3812 ของโลก
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 34 ของประเทศ และอันดับ 3879 ของโลก
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ที่ 41 ของประเทศ 4381 ของโลก
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 42 ของประเทศ และ 4488 ของโลก
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ 44 ของประเทศ และอันดับ 4831 ของโลก
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันดับ 49 ของประเทศ และ อันดับ 5067 ของโลก
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 50 ของประเทศและ 5162 โลก
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 52 ของประเทศและ 5299โลก
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 53 ของประเทศและ 5351โลก

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : มทร.ธัญบุรี แชมป์

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นอันดับ 1 อยู่ที่ 29 ของประเทศและ 3617 ของโลก
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล อยู่ที่ 30 ของประเทศและ3681 ของโลก อันดับ 3 เป็นของ
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับ 35 ของประเทศและ 3943 ของโลก

อันดับ 1 ของโลก : มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

การจัดอันดับของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ครั้งล่าสุดนี้มีการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 23,895 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ World Top 10 ได้แก่

World Top 10

 1. Harvard University
 2. Stanford University
 3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 4. University of California Berkeley
 5. University of Michigan
 6. University of Washington
 7. Cornell University
 8. University of Oxford
 9. Columbia University New York
 10. Johns Hopkins University

เอเชีย : มหาวิทยาลัยโตเกียว อยู่ในอันดับ 1

Asia Top 10 ได้แก่

48 University of Tokyo
57 National University of Singapore
68 National Taiwan University
77 Seoul National University
82 Kyoto University
97 University of Hong Kong
121 Korea Advanced Institute of Science &Technology (KAIST)
130 Chinese University of Hong Kong
132 Nanyang Technological University
156 National Chiao Tung University

ระดับอาเซียน : มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ครองที่ 1

South East Asia Top 10 ได้แก่

57 National University of Singapore
132 Nanyang Technological University
397 University of Malaya
433 Mahidol University
452 Chulalongkorn University
518 Universiti Sains Malaysia
559 Universiti Teknologi Malaysia
563 Kasetsart University
609 Chiang Mai University
651 Khon Kaen University

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ

*Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน

ที่มา : www.webometrics.info/en ,  www.nationtv.tv