การศึกษา

8 มหาวิทยาลัยไทย เปิดหลักสูตรสอนพัฒนาเกม พร้อมบอกค่าเทอม

Home / ข่าวการศึกษา / 8 มหาวิทยาลัยไทย เปิดหลักสูตรสอนพัฒนาเกม พร้อมบอกค่าเทอม

ไม่ใช่แค่ชอบเล่นเกม แต่ความฝันของเด็กไทยหลายคนคืออยากจะเป็นนักพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเกมขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของนักศึกษา และทุกวันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับเกมก็เติบโตขึ้นทุกวัน สำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนเราจึงได้รวบรวม 8 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนพร้อมบอกค่าเทอมมาให้เป็นตัวเลือกไปเรียนกันค่ะ

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพจาก: admissionpremium

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 882,520 บาท ( 3 ปีครึ่ง) เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเล่าเรียนจึงสูงกว่าของมหาวิทยาลัยอื่นเกือบเท่าตัว

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
ค่าเทอมประมาณ : 32,000 บาท / เทอม

3. มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 434,000 บาท ( 4 ปี)

4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ภาพจาก: วิกิพีเดีย

คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม
ค่าเทอมประมาณ : 35,000 บาท / เทอม

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลังสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกม
ค่าเทอมประมาณ : 37,500 บาท / เทอม

6. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ค่าเทอมประมาณ : 35,000 บาท / เทอม

7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หลักสูตรเกมและอินเทอร์แอคทีฟ
ค่าเทอมประมาณ : 39,480 บาท
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 346,880 บาท

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร : 304,500 บาท ( 4 ปี)

 

ภาพและข้อมูล :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์