คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง

รับตรง 7 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 7 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี (โครงการบัวแก้ว) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดแล้ว! 7 โครงการรับตรง ม.ขอนแก่น

1. โครงการรักษ์ครูภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

2. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 18 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

รับตรง 7 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560

4. โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 24 มีนาคม 2559 – 13 พฤษภาคม 2559
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

5. โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 5-21 เมษายน 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

6. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

7. โครงการผู้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ หรือด้านทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • จำนวนที่เปิดรับ : 6 คน
 • กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560
 • ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 • เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

———————————

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คลิกที่นี่