cu โควตา

จุฬาฯ เปิดรับโควตา นร.สาธิตจุฬาฯ กว่า 80 คน ในปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาฯ เปิดรับโควตา นร.สาธิตจุฬาฯ กว่า 80 คน ในปีการศึกษา 2561

เป็นกระแสที่กำลังมาแรงในขณะนี้เลยบนโลกโซเชียล จากการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดรับโควตาให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561 จำนวนหลายคณะด้วยกัน รวมแล้วกว่า 80 คน ซึ่งก็ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางโซเชียลกันอย่างมากมาย ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ฮือฮา! จุฬาฯ เปิดรับโควตา นร.สาธิตจุฬาฯ

ซึ่งจากการตรวจสอบทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) : http://tcas61.cupt.net ก็ได้พบกับแบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รหัสมหาวิทยาลัย : 0001 ชื่อมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในประกาศรอบที่ 2 พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติกลุ่ม สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งในลำดับที่ 59 -75 พบว่าเป็นโครงการรับนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) จริง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับ 17 คณะด้วยกัน เช่น คณะครุศาสตร์ 5 สาขา, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 สาขา, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ รวมจำนวนกว่า 80 คน เป็นต้น

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะที่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลว่า การมีโควตาเข้าจุฬาฯ ดังกล่าว น่าจะส่งผลทำให้การสอบเข้าสาธิตจุฬาฯ ดุเดือดขึ้นอย่างแน่นอน โดยจากการตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ปรากฎในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2559 ก็พบว่า “ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 168 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 176 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 192 คน”

ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 : http://tcas61.cupt.net/information.php

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : http://tcas61.cupt.net/calendar.html

ที่มา : www.matichon.co.th