dek62 TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักกีฬา โควตา

จุฬาฯ เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา – ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาอีสปอร์ต

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาฯ เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา – ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาอีสปอร์ต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬาเข้าศึกาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (รับแบบมีโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

จุฬาฯ เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 2

กำหนดการสมัครคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ : www.tcas.atc.chula.ac.th
 • ตรวจสอบสถานะการสมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและทดสอบความสามารถทางกีฬา วันที่ 1 มีนาคม 2562
 • ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2562
 • การทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS วันที่ 24-25 เมษายน 2562
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) วันที่ 26-27 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2562
 • รายงานตัวเพื่อทำสัญญการศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

จุฬาฯ เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ทั่วไป)

1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา/ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, ขี่ม้า, คาราเต้-โด, ครอสเวิร์ด-เอแม็ท, จักรยาน, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, ดาบไทย, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บริดจ์, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, โบว์ลิ่ง, ปันจักสีลัต, ปีนหน้าผา, เปตอง, โปโลน้ำ, ฟันดาบสากล, ฟุตซอล, มวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงธนุ, ยิงปืน, ยิมนาสติก, ยูยิตสู, ยูโด, ระบำใต้น้ำ, รักบี้ฟุตบอล, เรือใบ, เรือพาย, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, อีสปอร์ต, เอ็กซ์ตรีม, ฮอกกี้ และแฮนด์บอล

4. มีประวัติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ที่จุฬาฯ กำหนด เช่น เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก หรือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ หรือ การแข่งขันชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์อาเซี่ยน ฯลฯ

จำนวนรับในแต่ละคณะ (รวม 76 คน)

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 อันดับ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละคณะกำหนดเอาไว้ ดังนี้

1. ครุศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คะแนนสอบที่ใช้  GAT, PAT5

2. จิตวิทยา จำนวนรับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1 และ PAT2

3. นิติศาสตร์ จำนวนรับ 6 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT

4. นิเทศศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT

5. รัฐศาสตร์ จำนวนรับ 8 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT

จุฬาฯ เปิดรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 2

6. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวนรับ 8 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1 และ PAT2

7. เภสัชศาสตร์ จำนวนนับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เป็นนักกีฬาประเภทบุคคลเท่านั้น
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1 และ PAT2

8. เศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1

10. วิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1 และ PAT2

11. วิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1 และ PAT3

12. วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 15 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT2

13. อักษรศาสตร์ จำนวนรับ 4 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คะแนนสอบที่ใช้ GAT, PAT1 และ PAT7 (ทั้งนี้คะแนนที่ใช้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่น้อง ๆ เลือกสมัครสอบด้วยนะคะ)

ดูรายละเอียดการสมัครคัดเลือกทั้งหมดได้ที่ : www.admissions.chula.ac.th

บทความที่น่าสนใจ