dek62 TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โควตา

อัปเดต มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา ปีการศึกษา 2562

Home / ข่าวการศึกษา / อัปเดต มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา ปีการศึกษา 2562

สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS62 รอบที่ 1 Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561) และเหลืออีกไม่เพียงกี่สัปดาห์เท่านั้นก็จะถึงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคล TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา กันแล้ว

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มประกาศกำหนดการรับสมัครออกมาเกือบครบหมดแล้ว ซึ่งในรอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดรับสมัครนักเรียนในพื้นที่ หรือเป็นโควตาความสามารถพิเศษ น้อง ๆ สนใจอยากสมัครมหาวิทยาลัยไหน มาศึกษาระเบียบการรับสมัครและกำหนดการต่าง ๆ กันก่อนได้เลย จะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 

รายละเอียดน่ารู้ ก่อนสมัคร TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

 • เกรดเฉลี่ยสะสม
 • GAT/PAT
 • 9 วิชาสามัญ
 • คุณสมบัติพิเศษ (มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
 • คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

 • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สายอาชีวศึกษา
 • กศน.
 • เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

 • ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
 • ติดได้มากกว่า 1 ที่
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

ไขข้อสงสัย ระบบ TCAS คืออะไร? โดย ครูแพรไหม TUTOR ME

Link seeme.me/ch/tutormeofficial/q17PO9

อย่ารอช้า! มาดูมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครกันเลย… 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2562
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 เมษายน 2562
 • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://tcas.mahidol.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562

** รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.admissions.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2562

** รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

ติดตามข่าวการรับสมัคร TCAS62 FB : ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที 11 เมษายน 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://admission.ku.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.reg.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562
 • สอบวิชาเฉพาะ (ในบางคณะ/สาขาวิชา) ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที 12 เมษายน 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.admission.su.ac.th

หลักการใช้ Adjective & Adverb

Link seeme.me/ch/englishbykruoil/k5vD4Z?pl=DrBXgD

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www1.reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 เมษายน 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://admissions.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 5 เมษายน 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 7 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://regservice.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://admission.up.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://admission.mfu.ac.th

How to คำนวณคะแนน GAT รอบที่ 3 By พี่แพรไหม

Link seeme.me/ch/tutorpearmai/9dwJVk?pl=z6JZWz

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2562
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 12 เมษายน 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://admission.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://acad.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://sutgateway.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านระบบ Clearing-house) ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://entrance.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.entrance.psu.ac.th

** อัปเดต วันที่ 4 มกราคม 2562 

บทความที่น่าสนใจ