dek62 TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โควตา

TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา ต้องรู้อะไรบ้าง? – จำนวนรับ วิธีการสมัคร คะแนนที่ใช้

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา ต้องรู้อะไรบ้าง? – จำนวนรับ วิธีการสมัคร คะแนนที่ใช้

ผ่านไปแล้ว สำหรับการสมัคร TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งน้อง ๆ หลายคนก็กำลังรอและเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ในคณะ/สาขาที่ตนเองได้เลือกไปตามกำหนดการ แต่สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่พลาดโอกาสในรอบนแรกไปอย่าเพิ่มท้อ! กันนะจ๊ะ เพราะการสมัคร TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา กำลังเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว

TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา ต้องรู้อะไรบ้าง?

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมเรื่องน่ารู้ของ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา มาฝากกันด้วย น้อง ๆ จะได้วางแผนและเตรียมตัวกันตั้งแต่เนื่น ๆ จะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะ มีเรื่องอะไรน่ารู้บ้าง ตามมาดูกันเลย…

TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา ต้องรู้อะไรบ้าง?

1. TCAS รอบที่ 2 รับแบบไหน

สำหรับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 เป็นการรับสมัครแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ (ขึ้ออยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนดว่าจะมีการสอบแบบไหนบ้าง หรือใช้แต่คะแนน/ความสามารถพิเศษในการสมัครเข้าเพียงอย่างเดียว) และเป็นการสมัครสอบก่อนรู้คะแนน ซึ่งในบางโครงการที่เราเลือกสมัครหรือเปลี่ยนอันดับคณะ/สาขาวิชา สามารถทำได้หลังรู้คะแนนสอบ อีกด้วย

2. จำนวนรับทั้งหมดในรอบที่ 2

 • จำนวนรับทั้งหมด 99,320 คน
 • สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับจำนวน 67 สถาบัน (แบ่งออกเป็น 712 คณะ 4,575 สาขาวิชา)

3. กลุ่มเป้าหมาย รอบที่ 2

 • นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตา
 • นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
 • นักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ
 • นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศไทย

** อันนี้ไม่ได้รับทั้งประเทศ จะรับเฉพาะส่วนที่มีการกำหนดเอาไว้เท่านั้น ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครว่าเรามีสิทธิ์สมัครได้หรือไม่ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ

TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา ต้องรู้อะไรบ้าง?

4. วิธีการสมัคร/ขั้นตอนการคัดเลือก

 • มหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเอง
 • น้อง ๆ ต้องสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้สมัครให้กับ ทปอ. ทั้งนี้ในบางคณะ/สาขาวิชาอาจจะมีการใช้คะแนนสอบร่วมด้วยนะจ๊ะ (สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ที่ และติดได้มากกว่า 1 ที่)
 • มหาวิทยาลัยคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาที่ได้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้อาจจะมีการเรียกสอบสัมภาษณ์ด้วย
 • มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับมาให้กับทาง ทปอ.
 • ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อคัดเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ โดยผู้สมัครจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองว่าจะยืนยันสิทธิ์หรือเลือกสละสิทธิ์ แบ่งออกเป็น กรณีที่ 1 หากยืนยันสิทธิ์ สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น และทางทปอ. จะตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบต่อไปทันที และกรณีที่ 2 หากเลือกสละสิทธิ์ ทปอ. คืนสิทธิ์ให้กับน้อง ๆ ไปสมัครในรอบต่อไปได้

5. กำหนดการ TCAS รอบที่ 2

 • เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 (ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีวันเปิดรับสมัคร-ปิดรับสมัครที่ไม่ตรงกัน น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันเปิด-ปิดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเลยค่ะ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์ ในระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562

6. เตรียมตัวสอบในบางวิชา ที่ต้องใช้คะแนน

 • GAT/PAT ระหว่างวันที่ 23 26 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
 • O-NET (ม.6) ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
 • วิชาเฉพาะ ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2562 ** เป็นการจัดสอบรายวิชาเฉพาะในบางสาขาวิชาที่อยู่นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ. (สามารถนำคะแนนไปใช้ในรอบที่ 2,3 และ 5 ได้)
 • วิชาสามัญ 9 วิชา ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ