บัณฑิต ม.เชียงใหม่ รับปริญญา

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ ได้เกียรตินิยมกว่า 1,000 คน

Home / ข่าวการศึกษา / ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ ได้เกียรตินิยมกว่า 1,000 คน

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ มช. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 วันที่ 25 มกราคม ที่หอประชุม มช. โดยปีนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7,232 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ ได้เกียรตินิยมกว่า 1,000 คน

บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 600 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 678 คน

บัณฑิต มช.

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ ได้เกียรตินิยมกว่า 1,000 คน

ปริญญาเอก 188 คน

ปริญญาโท 1,599 คน

ปริญญาตรี 5,445 คน ดังนี้คื่อ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 799 คน

-วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 311 คน

-คณะศึกษาศาสตร์ 609 คน

-คณะเศรษฐศาสตร์ 301 คน

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 91 คน

-คณะสังคมศาสตร์ 246 คน

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ 93 คน

-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 265 คน

-คณะการสื่อสารมวลชน 142 คน

-คณะเกษตรศาสตร์ 423 คน

-คณะทันตแพทยศาสตร์ 118 คน

-คณะเทคนิคการแพทย์ 306 คน

-คณะนิติศาสตร์ 192 คน

-คณะบริหารธุรกิจ 588 คน

-บัณฑิตวิทยาลัย 147 คน

-คณะพยาบาลศาสตร์ 278 คน

-คณะแพทยศาสตร์ 298 คน

-คณะเภสัชศาสตร์ 81 คน

-คณะมนุษยศาสตร์ 520 คน

-คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 340 คน

-คณะวิจิตรศิลป์ 238 คน

-และคณะวิทยาศาสตร์ 846 คน

บัณฑิต มช.เกียรตินิยมอันดับ 1 600 คน-อันดับ2 678 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 600 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 678 คน ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 133 คน เหรียญเงิน จำนวน 467 คน”

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า มช.กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมารายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 20-21 มกราคม เวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล มช. และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22-24 มกราคม ที่หอประชุม มช. ผู้ไม่มารายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ โดยเฉพาะในวันที่ 24 มกราคม ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตจะต้องนำครุยวิทยฐานะพร้อมหมวกมาซ้อมด้วย และบัณฑิตต้องซ้อมให้ครบทั้ง 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ที่มา:matichon,ภาพ:prcmu