คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี

แจกทุนเรียนฟรี!! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. “วิทย์คอม ลำปาง” รองรับนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ

Home / ข่าวการศึกษา / แจกทุนเรียนฟรี!! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. “วิทย์คอม ลำปาง” รองรับนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้

ทุนบุญชู ตรีทอง ทุนสนับสนุนการศึกษา เต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า

ซึ่งสาขานี้มุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสาน ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634-1638 เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th, www.tuadmissions.in.th