มหาวิทยาลัย เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อปริญญาโท

7 หลักสูตรปริญญาโท ที่เราสามารถเรียนต่อได้ ถึงแม้จะจบมาไม่ตรงสาขา

Home / ข่าวการศึกษา / 7 หลักสูตรปริญญาโท ที่เราสามารถเรียนต่อได้ ถึงแม้จะจบมาไม่ตรงสาขา

สำหรับบางคนที่กำลังรู้เบื่อกับสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้น แล้วจะลองอะไรใหม่ๆ เช่น การเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิชาที่ต่างออกไปจากที่เรียนจบมาในระดับปริญญาตรี ฯลฯ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปว่าจะไม่สามารถทำได้ เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ (ในต่างประเทศ) ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรในการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

7 หลักสูตร ป.โท ที่ใครๆ ก็เรียนต่อได้

โดยที่คนที่เรียนจบมาไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทก็สามารถสมัครเรียนได้ แต่จะต้องมีการเรียนในหลักสูตรบังคับให้ผ่านเสียก่อน หรือจะต้องมีประสบการณ์การทำงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้ หรือจะมีการทำจิตอาสาเสียก่อน จึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาที่ต้องการได้ และนี่ก็คือ 7 สาขาที่เราสามารถเรียนต่อได้ ถึงแม้ว่าจะเรียนจบมาไม่ตรงสาขาก็ตาม

1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (March)

สำหรับสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาโทก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศที่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เรียนจบมาไม่ตรงสาขาวิชาเหมือนกัน เช่น University of Washington (Seattle), University of Pennsylvania, University of Colorado–Denver เป็นต้น โดยปกติแล้วในหลักสูตรปริญญาโทในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์จะให้เวลากับนักศึกษาที่เรียนจบมาไม่ตรงสาย (ระดับปริญญาตรี) ในการเรียนทั้งหมด 3 ปีด้วยกัน ส่วนนักศึกษาที่เรียนจบมาตรงสายจะได้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี

2. สาขาธุรกิจ (MBA)

หลักสูตร MBA ก็เช่นกันในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศก็ได้เปิดรับนักศึกษาที่เรียนจบมาไม่ตรงสายด้วย เช่น USC Marshall School of Business ที่ได้เปิดรับนักศึกษาที่จบมาจากหลากหลายสาขาวิชาด้วยกัน, Pepperdine University (California) ซึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กว่า 66 % ของนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตร MBA ก็ไม่ได้เรียนจบมาทางสายธุรกิจโดยตรง เป็นต้น ซึ่งวิชาเรียนส่วนใหญ่ของหลักสูตร MBA จะมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนด้วย เช่น Kellogg School of Management มหาวิทยาลัยระดับท็อปของตะวันตกเฉียงเหนือในเมืองอีวานซ์ตัน รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บังคับให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตร MBA จะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท เป็นต้น

3. สาขาทรัพยากรบุคคล

สำหรับสาขาทรัพยากรบุคคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขายอดฮิตที่มีคนสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นจำนวนมาก โดยที่ The University of Rhode Island ได้เปิดรับพิจารณานักศึกษาที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ส่วน Michigan State University (School of Human Resources and Labor Relations) ก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เรียนจบในสาขาต่างๆ เช่นกัน แต่ก็ได้มีข้อบังคับอยู่ที่ว่าให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าเรียนในวิชาต่างๆ ดังนี้ พฤติกรรมศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และนักศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้เลยโดยไม่ต้องมีผลสอบ GRE หรือ GMA

7 หลักสูตรปริญญาโท

4. สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

สถาบัน Pratt Institute’s (Brooklyn, NY) M.S. in Interior Design ได้มีหลักสูตรที่รับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีในสาขาการออกแบบตกแต่งภายในมา โดยจะต้องใช้เวลาในการเรียน 3 ปี สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐาน และ 2 ปี สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบมาโดยตรงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. สาขาวารสารศาสตร์

ถ้าใครที่ชื่นชอบในงานเขียนแล้วล่ะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเรียนจบไม่ตรงสายมา จะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่ได้ เพราะเพียงแค่เรามีไอเดียเจ๋งๆ ก็สามารถเข้าเรียนต่อได้แล้ว เช่น บางคนอาจจะเรียนจบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์มาแต่ก็มีความชื่นชอบในงานเขียน เราอาจจะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ เป็นต้น เหมือนกับ Columbia University ที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไม่ว่าจะเรียนจบในสาขาวิชาไหนมาก็สามารถเข้าเรียนต่อในสาขาวารสารศาสตร์ได้

6. สาขาพยาบาลศาสตร์

สำหรับสาขาพยาบาลศาสตร์ เมื่อก่อนเราอาจจะต้องเรียนจบในหลักสูตรนี้มาโดยตรง แต่ในปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนพยาบาลก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เช่น The University of Arizona ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่สำหรับคนที่ต้องการสมัครเรียนต่อพยาบาลโดยไม่ต้องผ่านการสอบ GRE แต่จะต้องลงเรียนวิชาบังคับก่อนทั้งหมด 8 ตัวด้วยกัน

7. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชานี้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบมาจากหลายๆ สาขาด้วยกัน และไม่มีวิชาบังคับก่อนสมัครเรียนด้วย ซึ่งเราสามารถเข้าเรียนได้ในทันที แต่ว่าคนที่เรียนจบมาในสาขาวิชาอื่นหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยจะใช้เวลาในการเรียน 2 ปี ส่วนนักศึกษาที่เรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงจะใช้เวลาในการเรียนแค่ 1 ปี

จากทั้ง 7 สาขาวิชาที่เราได้อ่านกันไปนั้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะเรียนจบมาไม่ตรงสาขาวิชาเหล่านี้ เราก็สามารถสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและกฏการรับสมัครของแต่ละสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยด้วย ส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีบางสถาบันที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาโทไม่สาขาด้วยเช่นกัน เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร/สาขาต่างๆ เข้าเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในบางสาขาวิชาได้) เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกในเมืองไทย เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ได้ที่เว็บของมหาวิทยาลัยเลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://ainsleydiduca.com