ทุนการศึกษา ประเทศจีน ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเจียงซู ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2018

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยเจียงซู ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยเจียงซู (Jiangsu) มหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน มอบทุนการศึกษา JSU Presidential ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2018 โดยมอบให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสอนในมหาวิทยาลัยเจียงซู

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ทุนการศึกษา (ทุนไม่ระบุจำนวน)

 • ปริญญาเอก : ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและที่พัก
 • ปริญญาโท : 20,000 หยวนต่อค่าเล่าเรียนทุกปี (ประมาณ 99,500 บาท)
 • ปริญญาตรี : 10,000 หยวนในค่าเล่าเรียนในปีแรก (ประมาณ 49,700 บาท)
 • นักเรียนจากอเมริกาและยุโรป : 10,000 หยวนต่อปีสำหรับค่าเล่าเรียน (ประมาณ 49,700 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

มีทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้

 • สาขาวิชาวรรณคดีและภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)
 • วิทยาศาสตร์อาหารและวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เคมีศาสตร์
 • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (โควต้า 5 คน)
 • วิศวกรรมเคมี (โควต้า 5 คน)
 • เภสัชศาสตร์ (โควต้า 5 คน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้
 2. สามารถสมัครได้เฉพาะกับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับทุนสนับสนุนด้วยในหลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. ทุนการศึกษา JSU Presidential Scholarship สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะได้รับรางวัลปีละครั้ง หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของนักเรียน
 4. ในกรณีที่ขอลาออกหรือถูกไล่ออกก่อนสำเร็จการศึกษา ผุ้รับทุนจะต้องชดเชยในส่วนที่ได้รับไปแล้ว
 5. ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดี

กำหนดอายุ

 • ปริญญาตรีไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาโทไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาเอกไม่เกิน 35 ปี

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • รูปถ่ายหนังสือเดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าภาพถ่าย)
 • สำเนาใบคำร้องระดับปริญญาขั้นสุดท้าย (Notarized English translation ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 4 (Notarized English translation ถ้ามี)
 • ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรอง HSK-4 (สำหรับโปรแกรมภาษาจีนกลาง)
 • หลักฐานการเงินของครอบครัว
 • ข้อเสนอแนะการวิจัย (ปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น)
 • จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (เฉพาะปริญญาโทและปริญญาเอก)

การสมัครทั้งหมดจะผ่านระบบออนไลน์ “JSU Online Application System”

 • ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนบัญชีของคุณและเปิดใช้งาน
 • ขั้นตอนที่ 2: กรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
 • ขั้นตอนที่ 3: ส่งใบสมัครและจดบันทึกหมายเลขใบสมัคร
 • ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบสถานะการรับเข้าศึกษาเป็นประจำ
 • ขั้นตอนที่ 5: คุณจะได้รับหนังสือแจ้งการรับเข้าเรียนผ่านทางอีเมลหลังจากประสบความสำเร็จในการตรวจสอบ
 • ขั้นที่ 6: ตรวจสอบหนังสือแจ้งการรับเข้าศึกษาและจ่ายค่าเข้าเรียนก่อนวันครบกำหนด

หมดเขตรับสมัคร

ตังแต่วันนี้จนถึง 28 มกราคม 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก wegointer.com, pinterest.com

บทความแนะนำ