กำหนดการรับปริญญา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ม.พระจอมเกล้าธนบุรี รับปริญญา รับปริญญา 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด กำหนดการรับปริญญา 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2561 | มจพ.- มจธ.- สจล.

Home / ข่าวการศึกษา / รายละเอียด กำหนดการรับปริญญา 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2561 | มจพ.- มจธ.- สจล.

มหาวิทยาลัย 3 พระจอมเกล้า ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561

รายละเอียด กำหนดการรับปริญญา 3 พระจอมเกล้า

โดยแบ่งกำหนดการออกเป็นวันซ้อมย่อย ถ่ายภาพหมู่ วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ซ้อมย่อย วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สจล. และ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ถ่ายภาพหมู่ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้า-บ่าย
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ KMITLเพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า, youtube: KMITL Channel Plus

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ มจพ.

ถ่ายภาพหมู่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30-16.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้า-บ่าย
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ., เพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า, youtube: Somkid Saelee

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ มจธ.

ถ่ายภาพหมู่ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ มจธ.

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเช้า)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ KmuttGraduate, เพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า,youtube: prkmutt1

บทความแนะนำ