SKY University Yonsei University มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยเกาหลี

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ของ 3 ม. ดังในเกาหลีใต้ SKY ( 3 – Yonsei University)

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ของ 3 ม. ดังในเกาหลีใต้ SKY ( 3 – Yonsei University)

ภาษาเกาหลีก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังมีการเรียนการสอนที่แพร่หลายมากขึ้น แต่การเรียนภาษาที่ไหนก็คงไม่ได้ผลที่ชัดเจนเท่ากับเรียนกับเจ้าของภาษาตัวจริง วันนี้เราเลยมีคอร์สเรียนภาษา ณ ประเทศเกาหลีมาฝากกัน

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ที่ SKY

บทความนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการแนะนำโปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลี ของสามมหาวิทยาลัยดังอย่าง SKY กันแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พูดถึง  Seoul National University และ Korea University ไปแล้ว ก็ถึงคิวของตัวอักษรย่อตัวสุดท้ายอย่าง Y หรือ Yonsei University นั่นเองค่ะ

Yonsei University

สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยยอนเซที่ดูแลเรื่องโปรแกรมเรียนภาษาให้กับชาวต่างชาติคือ Korean Language Institute (KLI) โดยคอร์สเรียนของที่นี่จะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 7 คอร์สได้แก่

 • Regular Program 10 สัปดาห์รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง
 • Evening Program
 • Advanced Program
 • Summer Special Program
 • 3-Week program
 • Requested Program
 • The University Korean Program

คอร์สปกติอย่าง Regular Program คอร์สภาคพิเศษอย่าง Evening Program , Advanced Program และคอร์สระยะสั้นอย่าง 3-Week program จะเปิดรับสมัครเรียนตามภาคการศึกษา โดยใน 1 ปีจะแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาตามฤดูกาล

Regular Program

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีแบบ Regular Program จะเรียนวันละ 4 ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะลงเรียนเป็นช่วงเช้า 9.00 – 13.00 น. ช่วงบ่ายจะเป็น 14.00 – 17.50 น. และเรียนวันจันทร์ ถึงศุกร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ รวมเป็นทั้งหมด 200 ชั่วโมง

ซึ่งการเรียนการสอนจะแบ่งสอนไล่ไปตามลำดับ สามารถแบ่งออกมาได้ทั้งหมด 6 เลเวล และแต่ละเลเวลจะประกอบไปด้วยบทเรียนทั้งหมด  10 บท ซึ่งในแต่ละเลเวลจะแบ่งออกได้เป็นดังนี้

Level 1

 • อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลี
 • เข้าใจระบบและวิธีการออกเสียงภาษาเกาหลี
 • เข้าใจกฎการสร้างประโยคพื้นฐาน
 • มีพื้นฐานการสนทนาภาษาเกาหลีที่ดี สามารถทักทาย แนะนำตัว สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง ฯลฯ ได้

Level 2

 • เรียนรู้โครงสร้างประโยคความซ้อน และประโยคความรวม
 • รู้วิธีการใช้ภาษาเกาหลีอย่างเหมาะสม ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ หรือการเอาคำพูดของคนอื่นมาเล่าต่อ
 • เรียนการสนทนาในหัวข้ออิสระ ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดการกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
 • เรียนรู้เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
 • เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมในหัวข้อเกี่ยวกับ อาหาร การขนส่งคมนานคม การคุยโทรศัพท์ วันหยุด ฯลฯ

Level 3

 • ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาเกาหลี เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลี
 • ฝึกการการแสดงความคิดเก็นในเรื่องต่างๆ ผ่านการพูด 3 นาที และการแสดงบทบาทสมมุติ (role play)
 • เข้าใจเรื่องราวของบทความ และบทสนทนาต่างๆ ที่มีบริบทที่ซับซ้อน
 • เลือกใช้หลักภาษา และคำศัพท์ ในการสื่อสารความคิดออกมาผ่านการเขียนได้

Level 4

 • ใช้ไวยกรณ์ที่เรียนมาในเลเวล 1 -3 มาสร้างบทสนทนาที่หลากหลาย
 • เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม ทั้งคำเกาหลี และคำยืมจากภาษาจีน อีกทั้งยังทำความเข้าใจวัฒนธรรม และการคิดแบบคนเกาหลี
 • ฝึกทักษะการสนทนาในชีวิตประจำวัน และยังสามารถเขียนและพูดถึงความคิดเห็นเรื่องที่คุ้นเคยได้
 • ฟังบทสนทนา และเขียนบทความภาษาเกาหลีได้ อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี

Level 5

 • ฝึกทักษะและการคิดในการแสดงออกในเชิงวิชาการ เช่นเรื่องของศิลปะ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และวิทยาศาสตร์
 • เข้าใจ และตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่าง หัวข้อที่พบในข่าว และหนังสือพิมพ์
 • ใช้คำที่จะสื่อสาร และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก เวลาที่ถ่ายทอดข้อมูลออกมา
 • เข้าใจคุณค่าของของวัฒนธรรมต่างๆ ของเกาหลีไม่ว่าจะเป็น ภาษา และการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม ครอบครัว และสังคม

Level 6

 • สามารถใช้ไวยกรณ์ภาษาเกาหลีได้อย่างอิสระ และสามารถใช้ได้อย่างเชียวชาญ คล่องแคล่ว
 • เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้น และเข้าใจวิธีการคิดแบบเกาหลี ผ่านแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการที่บอกถึงสังคม และวัฒนธรรมของเกาหลี
 • เข้าใจคำศัพท์ภาษาเกาหลีที่นำไปใช้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • สามารถใช้ภาษาเกาหลีพูดถึงเรื่องที่กว้างขึ้นได้ ทั้งการถกเถียงปัญหาสังคม เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของเกาหลี

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ติดตามได้ในเว็บไชต์ของ สถาบันภาษา KLI

ค่าใช้จ่าย

เรียนรอบเช้า : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 80,000 วอน ค่าเรียน 1,730,000 วอน

เรียนรอบบ่าย : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 80,000 วอน ค่าเรียน 1,730,000 วอน

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์  www.yskli.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ใบสมัคร, Transcript และใบรับรองวุฒิการศึกษา, สำเนาหนังสือเดินทาง , รูปขนาด 3.5cm x 4.5cm จำนวน 1 ใบ เอกสารประกัน เช่นประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง

Evening Program

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อ นักการฑูต นักธุรกิจ นายธนาคาร และอาชีพต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมเรียนตามเวลาของคอร์สธรรมดาได้ โดยคอร์สนี้จะเน้นการการสื่อสารได้อย่างชำนาญ ซึ่งจำเป็นต่อธุรกิจ และการใช้ชีวิตในเกาหลี คอร์สนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมงต่อคอร์สเรียน และเรียนอาทิตย์ละ 3 วันคือ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

Advanced Program

เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ศึกษาภาษาเกาหลีของสถาบันภาษาอยู่แล้ว และสนใจจะอยากลงพื้นที่ เรียนภาษาเกาหลีแบบเจาะลึก จะเรียนในช่วงบ่ายวันละ 2 ชั่วโมง (14.00 – 15.50 น.) เรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

Summer Special Program

เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่อยากพัฒนาภาษาเกาหลี และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี ในช่วงหยุดปิดเทอมฤดูร้อน จะเรียนทั้งหมด 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 สัปดาห์ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า 9.00-13.00 น. จะเป็นคลาสเรียน ในช่วงบ่ายตั้งแต่ 14.00-16.00 น. จะเป็นกิจกรรมวัฒนธรรม ซึ่งตลอดคอร์สฤดูร้อนจะสอนเป็นภาษาเกาหลีเพียงอย่างเดียว ไม่มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ

3-Week program

เป็นคอร์สสอนภาษาเกาหลีระยะสั้น ผู้เรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรมต่างๆ มีนักเรียนจำนวนมากเลือกเรียนคอร์สนี้ ก่อนที่จะเริ่มเรียนใน Regular Program โดยคอร์สนี้จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 60 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

Requested Program

คอร์สเฉพาะกิจ สำหรับคนที่อยากเรียนเดี่ยว หรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มที่ทำงานแล้วรวมตัวกันมาเรียน

The University Korean Program

เป็นคอร์สที่จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยนานาชาติยอนเซ เพื่อให้นักศึกษาที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีได้ปรับพื้นฐาน และมีทักษะทางภาษาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้

**วิธีการสมัครของทุกคอร์สต้องสมัครออนไลน์ ในเว็บไซต์ของสถาบันภาษา KLI

ที่มา & ภาพ : KLI , usnews

บทความแนะนำ