Korea University SKY University มหาวิทยาลัยเกาหลี เกาหลีใต้ เรียนภาษาเกาหลี เรียนภาษาในต่างประเทศ

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ของ 3 ม. ดังในเกาหลีใต้ SKY ( 2 – Korea University )

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ของ 3 ม. ดังในเกาหลีใต้ SKY ( 2 – Korea University )

ภาษาเกาหลีก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ปัจจุบันได้รับความนิยมกันมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะกระแส K-pop หรือซีรีส์เกาหลีที่ได้แพร่หลายไปยังนานาชาติ ดังนั้นในวันนี้เราเลยมีคอร์สเรียนภาษาเกาหลีสำหรับคนที่อยากเรียนภาษามาฝากกัน แถมยังเป็นการไปเรียนที่ได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีถึงที่อีกด้วย

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ที่ SKY

ในบทความที่แล้วเราแนะนำโปรแกรมเรียนภาษาของ Seoul National University ไปแล้ว ในบทความนี้ก็จะเป็นคิวของตัวอักษรตัวถัดไปอย่างตัว K หรือ Korea University นั่นเองค่ะ

เรียนภาษาเกาหลี

Korea University

สถาบันภาษาที่ดูแลเรื่องโปรแกรมการเรียนภาษาเกาหลี สำหรับคนต่างชาติของ Korea University ก็คือ Korean Language Center (KLC) ซึ่งคอร์สเรียนภาษาเกาหลีของที่นี่จะแบ่งออกเป็น

  • Regular Program ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ต่อ 1 เทอม
  • Short-term Intensive Program เป็นคอร์สระยะสั้น ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์  ต่อ 1 คอร์ส
  • Youth Summer School ใช้ระยะเวลา 1 เดือน ต่อ 1 คอร์ส
  • Customized Program

ซึ่งคอร์สเรียนธรรมดา กับคอร์สติวเข้มระยะสั้น (Regular Program & Short-term Intensive Program) จะเปิดรับสมัครเรียนตามภาคการศึกษา โดยใน 1 ปีจะแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาตามฤดูกาล

Regular Program

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีแบบ Regular Program จะเรียนวันละ 4 ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะลงเรียนเป็นช่วงเช้า 9.00 – 13.00 น. ช่วงบ่ายจะเป็น 13.45 – 17.45 น. และเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์

การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะแบ่งเป็น 3 ชั่วโมงแรกเรียนเนื้อหาทั้งหมด ส่วนชั่วโมงสุดท้ายจะเป็น การให้งาน ทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการเรียนการสอนของ Regular Program จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับดังต่อไปนี้

level 1

เรียนรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐานเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง การซื้อของ สั่งอาหาร การถามทาง และการจัดการเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

level 2

เข้าใจ และใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้นชิน สามารถพูดคุยถึงหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ เช่น ครอบครัว งานอดิเรก การเดินทาง ไปไปรษณีย์ ไปธนาคาร ฯลฯ

level 3

เข้าใจ และคุ้นชินกับภาษาเกาหลี สามารถใช้ภาษาเกาหลีในการพูดคุยถึงเรื่องทั่วไปที่อยู่ในสังคมได้ เช่น อาชีพ บุคลิกลักษณะ ความรัก เหตุการณ์สำคัญ ฯลฯ และในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีผ่านการสำรวจข้อมูลจากเพื่อนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาเกาหลีเหมือนกัน และสุดท้ายก็จะต้องมานำเสนอผลลัพธ์จากการสำรวจ

level 4

เข้าใจ และคุ้นชินกับภาษาเกาหลี สามารถใช้ภาษาเกาหลีในการพูดคุยถึงหัวข้อกว้างๆ ในสังคม เช่น เรื่อง ดิน ฟ้าอากาศ การทำงาน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ฯลฯ และในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จักสังคมเกาหลีมากขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์คนเกาหลี

level 5

เข้าใจ และคุ้นชินกับภาษาเกาหลี สามารถใช้ภาษาเกาหลีในการพูดคุยถึงหัวข้อกว้างๆ ในสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และหัวข้อที่มีความเป็นนานาชาติได้ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องออกไปหาสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี จากนั้นก็ไปเก็บข้อมูลเรื่องที่น่าสนใจนั้น แล้วก็นำเสนอผลการศึกษาที่ทำมา

level 6

เข้าใจ และคุ้นชินกับภาษาเกาหลี ในระดับที่เชี่ยวชาญ สามารถใช้ภาษาเกาหลีในการพูดคุยในเรื่องต่างๆ ในเชิงวิชาการได้ โดยในขั้นนี้ผูเรียนจะต้องทำทีมโปรเจคหัวข้อที่เกี่ยวโยงกับสังคมเกาหลี

และสำหรับคนที่เรียนจนจบ level 6 สามารถเรียนต่อใน Research Class ได้ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสังคมเกาหลีอย่างถ่องแท้ และสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้เชี่ยวชาญในระดับสูงที่ไม่ใช่แค่พูดคุยสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ภาษาเกาหลี

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ติดตามได้ในเว็บไชต์ของ สถาบันภาษา KLC

ค่าใช้จ่าย

เรียนรอบเช้า  : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 60,000 วอน ค่าเรียน 1,630,000 วอน

เรียนรอบบ่าย : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 60,000 วอน ค่าเรียน 1,470,000 วอน

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านอีเมลของสถาบัน  korean@korea.ac.kr

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ใบสมัคร, Transcript และใบรับรองวุฒิการศึกษา,  สำเนาหนังสือเดินทาง , รูปขนาด 3.5cm x 4.5cm จำนวน 2 ใบ

Short-term Intensive Program

คอร์สเรียนเกาหลีเข้มขันระยะสั้น เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง (9:00~13:00) จากนั้นเวลา 13.50 – 15.40 น. จะเป็นคลาสวิชาเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช้เนื้อหาภาษาเกาหลีที่อยู้ในหลักสูตรของการเรียน หรืออาจจะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม และในวันเสาร์จะเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ทั้งวันตั้งแต่ 9.00 – 15.40 น. การเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

ระดับเริ่มต้น Beginner

เรียนรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐานเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเอง การซื้อของ สั่งอาหาร ถามทาง เป็นต้น กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเสนอหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับเกาหลีที่หน้าชั้นเรียน

ระดับกลาง Intermediate

เข้าใจภาษาเกาหลี และสามารถใช้ภาษาเกาหลีในการสนทนาเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น งาน ลักษณะบุคลิก รูปร่างวัตถุ เหตุการณต่างๆ เป็นต้น กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ และการนำเสนอ present หน้าชั้นเรียน

ระดับสูง Advanced

เข้าใจภาษาเกาหลี และสามารถใช้ภาษาเพื่อพูดคุยในหัวเรื่องที่ซับซ้อน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้ กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ และการออกไปนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ค่าใช้จ่าย

  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 60,000 วอน
  • ค่าอุปกรณ์การเรียน 39,000~46,000 วอน ซึ่งราคาอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับเลเวลที่เรียน
  • ค่าเรียน1,152,000 วอน

activity

Youth Summer School

คอร์สนี้เป็น คอร์สระยะสั้น 4 สัปดาห์ที่จัดไว้ให้นักเรียนที่อยากเรียนภาษา และวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ซึ่งอายุที่รับสมัครในคอร์สนี้จะรับแค่อายุ 14 – 18 ปีเท่านั้น

Customized Program

คอร์สส่วนตัวที่สามารถเลือกเรียนเดี่ยวแบบ private หรือจะเลือกเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เราจับกลุ่มมาเองก็ได้

**วิธีการสมัครของทุกคอร์สต้องสมัครผ่านอีเมลของสถานบันภาษา

ที่มา: KLC

ภาพ: korea , korea.net , mixedricemalaysia

บทความแนะนำ