9 วิชาสามัญ dek62 gat-pat TCAS TCAS62 กสพท การสอบคัดเลือก คณะน่าเรียน โอเน็ต

TCAS62 การสอบเข้าเรียนแพทย์แบ่งออกเป็น 3 รอบ – ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS62 การสอบเข้าเรียนแพทย์แบ่งออกเป็น 3 รอบ – ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

เตรียมตัวกันพร้อมหรือยังจ๊ะ เพราะเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS62 การสอบเข้าเรียนแพทย์แบ่งออกเป็น 3 รอบ

สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ การสอบคัดเลือกด้านแพทยศาสตร์ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 Portfolio

โดยส่วนใหญ่แล้วจะะเป็นรอบของน้อง ๆ ที่มีกิจกรรมพิเศษ มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมหรือค่ายด้านแพทย์เยอะ นอกจากจะใช้ Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกแล้ว บางมหาวิทยาลัยยังใช้คะแนนสอบส่วนอื่น ๆ ด้วย

เช่น คะแนนสอบ BMAT ซึ่งเป็นการสอบเฉพาะคนที่ต้องการเข้าเรียนต่อด้านการแพทย์ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง และแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ส่วน คือ ความถนัดและทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย), ความรู้และการประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย), การเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย) เป็นต้น

ติวเข้ม สรุปสาระสำคัญข้อสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ

Link : seeme.me/ch/krubow/9WNw0k

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา ผลคะแนนสอบที่ใช้ในการคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

1. ใช้เฉพาะคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ โดยให้เลือกสอบ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ 1 และสังคมศึกษาฯ

2. ใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ + คะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ ประกอบด้วย

  • ด้านเชาว์ปัญญา (ด้านการคำนวณ + IQ และด้านภาษา) มีข้อสอบทั้งหมด 45 ข้อ เต็ม 100 คะแนน และมีเวลาในการทำทั้งหมด 75 นาที
  • ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ แนวโน้มของข้อสอบมักจะออกมาเป็นกรณีและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วไปในสังคม เนื้อหาของข้อสอบส่วนใหญ่จะอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ เต็ม 100 คะแนน และมีเวลาในการทำ 75 นาที
  • ด้านทักษะการเชื่อมโยง จะคล้าย ๆ กับการสอบ GAT เชื่อมโยง ที่เป็นข้อสอบแบบบทความ แล้วกำหนดรหัสมาให้เราเติมลงไปในข้อที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะในการอ่านบทความและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้ มีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ เต็ม 100 คะแนน และมีเวลาในการทำ 75 นาที

3. ใช้เฉพาะคะแนนสอบ GAT/PAT (GAT, PAT1, PAT2)

4. ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT + คะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์

EP.3 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

Link : seeme.me/ch/chemkrunas/9Z0Rjq

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

1. ใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ (โดยที่คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ แต่ละกลุ่มวิชาน้อง ๆ จะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 30 %)

2. คะแนนสอบ O-NET ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60% (สำหรับคะแนนสอบ O-NET น้อง ๆ ที่ต้องมีคะแนนนี้คือ น้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ส่วนน้อง ๆ ที่เป็นเด็กซิ่วไม่ต้องใช้คะแนนสอบ O-NET)

3. คะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ กสพท (อันนี้ไม่มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

สรุปแล้ว…

การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนที่จะต้องใช้หลัก ๆ เลย ได้แก่ GAT/PAT (GAT PAT1 PAT2) และ 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย อังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ 1 และสังคมศึกษาฯ)

บทความที่น่าสนใจ