dek62 portfolio TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

รวมมหาวิทยาลัย ที่อัปเดตรายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio – TCAS62

Home / ข่าวการศึกษา / รวมมหาวิทยาลัย ที่อัปเดตรายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio – TCAS62

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยเริ่มทยอยประกาศกำหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ ออกมาเกือบครบแล้ว

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

น้อง ๆ คนไหนสนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งไหน เข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลย จะได้เตรียมตัวกันทัน แต่สิ่งที่สำคัญในรอบนี้ก็คือ Portfolio ที่น้อง ๆ จะต้องเตรียมให้พร้อม และมีจำนวนเนื้อหาไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมหน้า คำนำ สารบัญ ฯลฯ นะจ๊ะ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • ทำการสละสิทธิ์ เพื่อไปในรอบถัดไป ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม : ม.เชียงใหม่ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม : ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

 มหาวิทยาลัยบูรพา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ดูระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18-20 มกราคม 2562
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันที่ 9 มกราคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11-14 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันรายงานตัว วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับสาขา) ระหว่างวันที่  7-13 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

รายละเอียด TCAS62 รอบที่ 1 : คลิกที่นี่

ระเบียบการรับสมัครของคณะเศรษฐศาสตร์ : คลิกที่นี่

ส่วนคณะอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัครเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ FB : ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และทำการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 25 มกราคม 2562
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม : กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS62 (5 รอบ)

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ FB : PRswuพี่ มศว พาน้องสอบ

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ FB : การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2562
 • ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ชำระเงิน) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันในระบบ Clearing House แล้ว) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio : คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม : ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS62 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

ปฏิทินการรับสมัครและจำนวนที่รับในแต่ละคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด :  คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ FB : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2562
 • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ FB : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2562
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2562
 • ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS วันที่ 26 มกราคม 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนครพนม

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • รับสมัคร (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ : คลิกที่นี่
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 พฤษศจิกายน – 29 ธันวาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2562
 • ทดสอบ/สัมภาษณ์โดยยื่นแฟ้มสะสมงาน วันที่ 12-13 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม 2562
 • Clearing house (ทปอ.) รอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ระบบกลาง วันที่ 30-31 มกราคม 2562

ระเบียบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : http://npru.ac.th

** อัปเดต วันที่ 11 มกราคม 2562 

บทความที่น่าสนใจ