dek62 portfolio TCAS TCAS62 สอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน

5 เรื่องน่ารู้ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 1 | แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

Home / ข่าวการศึกษา / 5 เรื่องน่ารู้ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 1 | แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 1 Portfolio ซึ่งทาง ทปอ. ก็ได้มีการแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับเขื่อนไขในการรับสมัครรอบที่ 1 ว่าเป็นการเปิดรับสมัครรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน portfolio ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีเรื่องน่ารู้ของการสมัครในรอบนี้มาบอกกันด้วย จะมีเรื่องอะไรบ้าง? ตามมาดูกันเลย จะได้เตรียมตัวให้พร้อมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบ TCAS การรับสมัครรอบที่ 1

1. เป็นการสมัคร.. ที่ไม่มีการสอบข้อเขียน

โดยทาง ทปอ. ได้แกลงการณ์ออกมาแล้วว่า ในการสมัครรอบที่ 1 นั้น ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับทาง ทปอ. จะไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะทำการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และนักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา โครงการที่เปิดรับ เช่น โควตานักกีฬา โควตานักดนตรี โครงการช้างเผือก โครงการวิชาการ โครงการเรียนดี โควตาเด็กดีมีคุณธรรม เป็นต้น โดยคณะอินเตอร์ที่ใช้คะแนนสอบ ielts, toefl จะอยู่ในรอบนี้ด้วย

2. สอบติดแล้วก็ต้องอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม.6

ตามปฏิทินการศึกษาที่ออกมา จะเห็นว่าการประกาศผลผู้ที่สอบติดในรอบที่ 1 นั้น จะทำการประกาศในวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งหมายความว่า น้องๆ ที่สอบติดจะมีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบชั้น ม.6 แต่ทาง ทปอ. ก็ได้ออกมาย้ำแล้วว่า ถึงน้องๆ คนไหนจะสอบติดในรอบที่ 1 ไปแล้ว แต่ก็ต้องเข้าห้องเรียน เรียนให้ครบทุกวิชา เพราะน้องๆ จะต้องนำใบเข้าชั้นเรียนมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันที่มอบตัวด้วย ซึ่งถ้าน้องๆ คนไหนเข้าเรียนไม่ครบ 80% ก็จะถือว่าน้องๆ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงฯ ก็จะไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เพราะฉะนั้นน้องๆ คนไหนที่สอบติดในรอบนี้ ก็ต้องเข้าเรียนให้ครบด้วยนะ

3. การกำหนดคุณสมบัติ / เกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ มาจากมหาวิทยาลัย

โดยในการรับสมัครรอบที่ 1 การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก และจำนวนที่รับ จะมาจากทางมหาวิยาลัยเป็นคนกำหนดเอง ไม่ใช่ทาง ทปอ. ซึ่ง ทปอ. เพียงแค่กำหนดแนวทางและกรอบเท่านั้น ว่าในรอบที่ 1 จะต้องมีรับสมัครในแบบไหน แต่สำหรับการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่กำหนดเองทั้งหมด ดังนั้น น้องๆ ควรที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีก่อนทำการสมัครลงไปนะ

4. สำหรับการสอบสัมภาษณ์จะมีหรือไม่มีก็ได้

ในการรับสมัครรอบที่ 1 นั้น น้องๆ อาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่ดูผลงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เพียงอย่างเดียว และไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่ทาง ทปอ. ได้ออกมาแถลงการณ์แล้วว่า จะมีการสอบสัมภาษณ์หรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเอง ดังนั้น น้องๆ ก็ต้องเข้าไปดูกฏระเบียบการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย/คณะ ให้ดีด้วยนะ

5. สอบติดรอบที่ 1/1 สามารถสมัครรอบที่ 1/2 ได้ แต่ต้องสละสิทธิ์ให้ทัน

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สอบติดในรอบที่ 1/1 แล้ว แต่ต้องการสมัครสอบในรอบที่ 1/2 อีกนั้น สามารถทำได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องๆ ด้วยว่า จะสามารถทำการสละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ทำการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วได้ทันก่อนระบบการสมัครในรอบถัดไปหรือไม่ เพราะฉะนั้นน้องๆ คนไหนที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่ต้องการสละสิทธิ์ก็ต้องทำการเช็คกับทางมหาวิทยาลัยให้ดีเสียก่อน ไม่งั้นน้องๆ จะไม่สามารถสมัครในรอบที่ 1/2 ได้

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด : คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง