dek62 swu TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทีมมศว

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS62 (5 รอบ)

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS62 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 รอบ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS62

โดยทั้ง 5 รอบของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS62 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS62

รอบที่ 1 portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

  • การรับสมัคร วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th/

รอบที่ 2 รับแบบโควตา + โครงการฯ

  • การรับสมัคร วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์ 2562
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท.

  • การรับสมัคร วันที่ 17-29 เมษายน 2562
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net/

รอบที่ 4 รับแบบแอดมิชชัน

  • การรับสมัคร วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net/

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

  • การรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.swu.ac.th/

น้อง ๆ สามารถเข้าไปติกตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :

ขอบคุณภาพจาก : http://openhouse.swu.ac.th

บทความที่น่าสนใจ