dek62 TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทปอ.

สรุป ประเด็นใหม่ TCAS62 จากงานชี้แจงคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย ทปอ.

Home / ข่าวการศึกษา / สรุป ประเด็นใหม่ TCAS62 จากงานชี้แจงคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดย ทปอ.

จากงานชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ซึ่งจัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นอกจากจะมีการเปิดตัวคู่มือ TCAS62 แล้ว ทปอ. ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงระบบให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมป้องกันการกั๊กที่และวิ่งรอกสอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#dek62 ควรรู้ การสมัคร TCAS ปี 62

ระยะเวลาดำเนินการ TCAS62

– มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการรับสมัครและประกาศผลจากเดิมใช้เวลาทั้งหมด 10 เดือน ให้เหลือเพียง 6 เดือนเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม : สรุป การสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ-กำหนดการ รูปแบบการสมัคร คะแนนที่ใช้

ระยะเวลาดำเนินการ TCAS62 

การสมัคร TCAS62

– รอบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

– รอบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. : http://tcas.cupt.net/

ผลการเรียนที่ใช้ในการแต่ละรอบ

– รอบที่ 1 ใช้คะแนน GPAX 4-5 ภาคเรียน

– รอบที่ 2 ใช้คะแนน GPAX 5-6 ภาคเรียน

– รอบที่ 3, 4, 5 ใช้คะแนน GPAX 6 ภาคเรียน

** สำหรับเด็กซื่วจะใช้เกรดเฉลี่ยสะสมของการจบการศึกษาระดับ ม.6 (วุฒิ ม.6) ทุกรอบ น้อง ๆ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

การสมัครรอบที่ 1

– วิธีการคัดเลือกจะไม่มีการสอบใด ๆ แต่จะดูจากเกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 ภาคเรียน) และพิจารณาจาก portfolio (เนื้อหาเฉพาะ 10 หน้าเท่านั้น)

– รอบที่ 1 portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ทาง ทปอ. ได้ขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการกำหนดจำนวนหน้า portfolio ไม่เกิน 10 หน้า เพื่อใช้ในการพิจารณา (ไม่รวมหน้าปก คำนำ และสารบัญ) แต่ทั้งนี้ในวันสอบสัมภาษณ์น้อง ๆ สามารถทำได้มากกว่า 10 หน้า

– สำหรับวิธีการส่ง portfolio จะต้องรอดูระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเป็นการส่งไปรษณีย์ หรือทำการอัปโหลดไฟล์ผ่านระบบมหาวิทยาลัย

สรุป ประเด็นใหม่ TCAS62

รอบที่ 1, 2 และ 5

– การยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1, 2 และ 5 ให้น้อง ๆ เลือก 1 สาขาที่ต้องการ แล้วกดยืนยันสิทธิ์หรือกดสละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ทปอ.

– ช่วงเวลาการรับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ จะแยกต่างหากอาจจะไม่ตรงตามที่ ทปอ. กำหนด แต่น้อง ๆ จะต้องเข้ามาในระบบเคลียริงเฮาส์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เหมือนเดิม (โดยจะอยู่ในรอบที่ 1, 2 และ 5)

รอบที่ 3 เลือกได้ 6 อันดับสูงสุด

– TCAS62 รอบที่ 3 น้อง ๆ สามารถเลือกได้ 6 ลำดับ (แบบเรียงลำดับ) โดยน้อง ๆ จะต้องเลือกไล่อันดับตามความต้องการลงมาเรื่อย ๆ และการประกาศผลน้อง ๆ จะติดได้มากที่สุดเพียง 1 อันดับเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายรอบที่ 3 และ 4

– ลดค่าใช้จ่ายรอบที่ 3 จากเดิมที่จะต้องจ่ายค่าสมัครวิชา/ลำดับละ 200 บาท ลดเหลือ 100 บาท และค่าบุำรุงจากเดิม 100 บาท ลดเหลือ 50 บาท

– วิธีการชำระเงินรอบที่ 3 และ 4 น้อง ๆ สามารถทำการชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส, เคาเตอร์ธนาคาร, Mobile Banking และพร้อมเพย์ได้

– รอบที่ 3 และ 4 การสมัครและการชำระเงินจะแยกกัน ทำให้น้อง ๆ สามารถเปลี่ยนอันดับได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มหรือจ่ายใหม่อีกรอบ แต่ทั้งนี้ก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของการสมัครเท่านั้น (สามารถทำได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้นในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา)

สรุป ประเด็นใหม่ TCAS62

การยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 3 และ 4

– การสมัครรอบที่ 3 และ 4 นักเรียนไม่ต้องอัปโหลดเอกสารเหมือนในปี 61 แล้ว เพราะทาง ทปอ. จะทำการดึงข้อมูลคะแนนของน้อง ๆ มาจากฐานข้อมูลของ สพฐ. เอง ดังนั้น น้อง ๆ ทุกคนจำเป็นที่จะต้องมี E-mail หรือโทรศัพท์มือถือ ที่เอาไว้ใช้รับ SMS เป็นข้อความ OTP ใช้ในการยืนยันตัวตน เพื่อยืนยันข้อมูลการยื่นอันดับและสาขา

– การยืนยันสิทธิ์ของรอบที่ 3 และ 4 Auto-Clearing กล่าวคือ เป็นการไปสอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยและทำการเซ็นยืนยันสิทธิ์ในใบรายชื่อที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมเอาไว้ หรือถ้าน้อง ๆ คนไหนเลือกที่จะสละสิทธิ์ก็สามารถทำได้ โดยการไม่ไปสอบสัมภาษณ์ หรือเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ แต่เซ็นชื่อว่าขอสละสิทธิ์ในรอบนี้กับทางมหาวิทยาลัยก็ได้

** สำหรับน้อง ๆ ที่จะไปรอบอื่น แต่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ในรอบก่อนหน้าไปแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ทปอ. ได้ และทำการกดสละสิทธิ์ไป จากนั้นทาง ทปอ. จะทำการคืนสิทธิ์ให้โดยไม่ต้องไปลาออกจากมหาวิทยาลัยเลย

คุณครูต้องส่งข้อมูลให้ สพฐ.

– คุณครูของโรงเรียนต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ สพฐ. โดยข้อมูลที่จะต้องส่งมาก็คือ เกรดในแต่ละวิชาของน้อง ๆ ทั้งหมด แล้วทาง สพฐ. จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระบบจะไม่ล่ม

– ทาง ทปอ. ได้มีการปรับแก้ไขเว็บไซต์ใหม่ เพื่อป้องกันระบบล่ม โดยได้มีการเปลี่ยนมาใช้เป็น Cloud Server ที่สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น

บทความที่น่าสนใจ