วิทยบริการ ห้องสมุด ที่เป็นมากกว่าห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พาไปชมภาพบรรยากาศ  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่นอกจากบริการด้านหนังสือให้อ่านและยืมแล้ว ยังบริการด้าน IT ไว้ให้นักศึกษาใช้งานได้เต็มที่ ทั้งโซน IT,โซน Working,โซน Entertain,ห้อง Discussion,บริการ Wifi ความเร็วสูง หรือว่าจะเป็นบรรยากาศรอบๆ…

แถวยาวมาก!! นักศึกษาจีนต่อแถวเข้าห้องสมุด ในช่วงวันหยุดปีใหม่

ความตั้งใจเอาไปเลย A+++++ นักศึกษาจีนต่อแถวเข้าห้องสมุด ในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึง แถวยาวมาก ห้องสมุดอลังการสุดๆ

เด็กไทยสร้างชื่อ!! ชนะเลิศ วาดปกหนังสือต้องห้าม|จากนิทรรศการสมาคมห้องสมุดอเมริกัน

นางสาวธนัชชา เลิศจรรยารักษ์ วาดปกหนังสือต้องห้าม ในงานนิทรรศการ สมาคมห้องสมุดอเมริกัน ชนะเป็นเอกฉันท์ โดนใจกรรมการ