ห้องสมุด

ห้องสมุด คณะเกษตรฯ มข. ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ห้องสมุด คณะเกษตรฯ มข. ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่

นายมนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงห้องสมุด ในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี มข.เมื่อปี 2557 และต่อเนื่องมาถึง ปี 2558 ว่า

ยกเครื่องห้องสมุด

การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้ เน้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน และการทำวิจัยตามแนวคิด A space for living, learning, relaxing, and loving … อีกทั้ง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงริเริ่มแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองการทำงานของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยการเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ และพื้นที่พักผ่อน หรือพบปะสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิด และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ

โดยห้องสมุด Ag’s Library มีห้องสัมมนา หรือห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น smart tv, home theater, flipped chart, LCD ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่ม หรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ flipped chart, PBL, RBL, social classroom

นอกจากนี้ ยังมีบริการ e-book, e-journal ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศ และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุดเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา matichon.co.th