ประวัติการศึกษา ประวัตินักการเมือง พรรคไทยรักษาชาติ

เปิดประวัติการศึกษา 13 รายชื่อ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ

Home / วาไรตี้ / เปิดประวัติการศึกษา 13 รายชื่อ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วมีมติวินิจฉัยให้ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง และห้ามใช้ชื่อซ้ำ และชื่อย่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี

ประวัติการศึกษา 13 รายชื่อ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ

ถูกตัดสิทธิ์ เล่นการเมือง 10 ปี

พรรคไทยรักษาชาติคือพรรคที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยรักษาชาติ แต่เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชโองการให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยุติบทบาทไม่ให้ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง โดยประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย ความว่า … พระราชินี พระรัชทายาทและพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ อยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมือง ของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคไทยรักษาชาติ มีคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งหมด 13 คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคฯ

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช

ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีต ส.ส. ขอนแก่น 3 สมัย ปัจจุบันมีอายุ 38 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์

 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย
 • อดีตประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • เคยรับราชการทหาร ประจำสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม

2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคฯ

น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร

รองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

 • อดีตคณะทำงานพรรคไทยรักไทย
 • อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • อดีตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
 • อดีต ส.ส. พรรคไทยรักไทย เขต 2 จังหวัด พิจิตร
 • อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
 • อดีตกรรมาธิการสาธารณสุข
 • อดีตรองประธานกรรมาธิการคมนาคม
 • นายกสมาคมไทยดำจังหวัดพิจิตร

3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคฯ

นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์

 • อดีตผอ.รพ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 • อดีตผอ.รพ.พร้าว จ เชียงใหม่
 • ศัลยแพทย์ประจำ รพ.ศูนย์ราชบุรี
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • แกนนำกลุ่มพลเมืองก้าวหน้าราชบุรี

4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค ฯ

ผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคไทยรักษาชาติ 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคพลังประชาชน
 • อดีตประธานคณะกรรมาธิการพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย
 • อดีตผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

5. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคฯ

นายฤภพ ชินวัตร เป็นลูกชายของนายเลิศ และนางยินดี (ระมิงค์วงศ์) ชินวัตร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาลัยควีนแบรี่ มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอนเมโทรโพลิแทน
 • ปริญญาเอก สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

 • CEO, Fire Dragon International Co., Ltd Thailand
 • CEO, RKS Management Co., Ltd. Thailand

6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคฯ

ประธานสโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด ทายาทคนโตของ ยงยุทธ ติยะไพรัช นักการเมืองดังแห่ง จ.เชียงราย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (EBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

• ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด

7. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคฯ

มีข้อมูลว่า เป็นเพื่อนสนิท น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร และยังมีชื่อเป็นกรรมการอีกหลายบริษัท อ้างอิงข้อมูลจาก isranews

นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ Soas University of London
 • ปริญญาโทการต่างประเทศและการทูต Soas University of London
 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Soas University of London

8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคฯ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ C Asian Football Confederation
 • หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ International Transport & Business School

ประสบการณ์

 • ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน ชุมชนคลองเตย
 • ล่ามการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ B สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอล สโมสร Assumption United
 • กรรมการผู้จัดการ 258 logistics group จำกัด

9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคฯ

นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

 • อดีตที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี
 • อดีตที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 • อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย
 • อดีตผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
 • อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์

10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ

น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ย้ายไปศึกษาต่อที่ Chark College เมืองแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • University of Washington แคมปัส Bothell ประเทศสหรัฐอเมริกา Seattle University
 • บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ 

 • อดีตคณะทำงานด้านการต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย
 • อดีตคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ พรรคเพื่อไทย
 • อดีตคณะทำงานด้านนโยบายปี 2557 และ 2561 พรรคเพื่อไทย

11. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคฯ

นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • อดีตผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31
 • อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 7 (บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด)
 • อดีตผู้ประกาศข่าวช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี

12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรคฯ

นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาตร์ นิด้า
 • วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
 • ปธพ. รุ่นที่ 1 (สถาบันพระปกเกล้า)
 • หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง

ประสบการณ์

 • กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ สำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • นักเขียนอิสระ (ชื่อหนังสือ สร้างรายได้แบบก้าวกระโดด บริหารโฉนดแบบมือทอง)

13. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรคฯ

นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย

ทั้งนี้  รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคฯ ลาออกก่อนวันที่ 8 ก.พ.2562 จึงไม่ถูกตัดสิทธิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
 • อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
 • อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
 • อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

ที่มาจาก: tsn.or.th

บทความแนะนำ