การสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ เทคนิคการทำข้อสอบ

อัปเดต ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ฉบับ 2019 – มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?

Home / วาไรตี้ / อัปเดต ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ฉบับ 2019 – มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?

กาลเวลาเปลี่ยนไป นอกจากการวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์เราจะเปลี่ยนไปกาลเวลาด้วยแล้วนั้น ข้อสอบก็เช่นกัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น โดยหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ ได้นำร่องใช้ข้อสอบ Test of English for International Communication : TOEIC แบบใหม่ หรือ New TOEIC กันไปแล้วนั้น ตอนนี้ก็มาถึงตาประเทศไทยกันแล้วค่ะ

ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ฉบับ 2019

โดยข้อสอบ TOEIC ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อสอบครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา และในปีนี้ 2019 เพื่อให้ข้อสอบ TOEIC มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยได้เริ่มเปิดให้สมัครสอบ TOEIC แบบใหม่ กันแล้ว ซึ่งเราสามารถสมัครสอบได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า การสอบ TOEIC ในประเทศไทยนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ได้แก่ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) แต่สำหรับในต่างประเทศจะมีพาร์ท Speaking and Writing Tests คือ การพูดและการฟัง ในการสอบด้วย ทั้งนี้ในการปรับข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ในไทย มีสิ่งเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่

พาร์ท Listening Comprehension

1. พาร์การฟัง (Listening Comprehension) จำนวนข้อสอบมี 100 ข้อ 495 คะแนนเต็ม มีเวลาในการสอบ 45 นาที โดยผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถามและบทสนาสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินจากข้อสอบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ได้แก่

Part 1 : Photographs

จากเดิมมี 10 ข้อ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น TOEIC แบบใหม่ ลดลงเหลือ 6 ข้อ

Part 2 : Question-Response

จากเดิมมี 30 ข้อ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น TOEIC แบบใหม่ ลดลงเหลือ 25 ข้อ

Part 3 : Conversations

จากเดิมมี 30 ข้อ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น TOEIC แบบใหม่ จะเพิ่มจำนวนข้อเป็น 39 ข้อ โดยได้มีการเพิ่มภาพประกอบบางบท และบางบทมีผู้พูด 3 คน

Part 4 : Short Talks

จำนวนข้อสอบยังคงมี 30 ข้อ แต่ได้มีการเพิ่มภาพประกอบบางส่วน

ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่

ภาพจาก :  www.opendurian.com

พาร์ท Reading Comprehension

2. พาร์ทการอ่าน (Reading Comprehension) จำนวนข้อสอบมี 100 ข้อ 495 คะแนนเต็ม มีเวลาในการสอบ 75 นาที โดยที่ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่านจากโจทย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่

Part 5 : Incomplete Sentences

จากเดิมมี 40 ข้อ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น TOEIC แบบใหม่ ลดลงเหลือ 30 ข้อ

Part 6 : Text Completion

จากเดิมมี 12 ข้อ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น TOEIC แบบใหม่ จะเพิ่มจำนวนข้อเป็น 16 ข้อ

Part 7: Reading Comprehension

จากเดิมที่มี single Passage มี 28 ข้อ ตอนนี้ได้เพิ่มเป็น 29 ข้อ และเพิ่มรูปแบบหน้าต่างแชทเข้ามาด้วย, จากเดิมที่ Double Passages มี 20 ข้อ ลดเหลือ 10 ข้อ พร้อมทั้ง TOEIC แบบใหม่ ยังได้มีการเพิ่ม Triple TOEIC Passages จำนวน 25 ข้อเข้ามาด้วย

** หมายเหตุ เวลาในการสอบทั้งหมด คือ 2 ชั่วโมง และมีค่าสมัครสอบอยู่ที่ 1,500 บาทเท่าเดิม **

ซึ่งเราจะเห็นว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อสอบ TOEIC แบบเก่า ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ จำนวนข้อสอบในแต่ละพาร์ท ที่มีการปรับเปลี่ยนจำนวนข้อเพิ่มขึ้น-ลดลง ไม่เท่าเดิม ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องปรับการอ่านและเน้นข้อสอบในพาร์ทกันให้ดีเลย ไม่งั้นระวังจะทำข้อสอบไม่ทันกันนะจ๊ะ และมันจะส่งผลให้คะแนนของน้อง ๆ ออกมาไม่ดี อีกด้วย

ข้อมูลจาก : www.opendurian.com

บทความที่น่าสนใจ