ม.อุบลราชธานี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข อาจารย์ใหญ่

ม.อุบลราชธานี จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ – วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ

Home / วาไรตี้ / ม.อุบลราชธานี จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ – วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ

นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจร่วม พิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ น้อมสำนึกในพระคุณครูผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำคณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 200 คน เข้างานพิธี

พิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทย์ฯ – ม.อุบลฯ

นศ.แพทย์จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่

พิธีขอขมา รับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่

พิธีขอขมาจัดขึ้น ภายหลังจากนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 (ปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องนำกลับไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2562

โดยก่อนนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ฯ ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กลับมาทำความสะอาดร่างอาจารย์ใหญ่ที่ตนศึกษา ต่อเรียงเรือนร่างให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนห่อด้วยผ้าขาว พร้อมกราบลาอาจารย์ใหญ่ โดยมีนักศึกษารุ่นน้อง ปี 2 และ ปี 3 ช่วยรุ่นพี่จนแล้วเสร็จ นับเป็นภาพแห่งความประทับใจ ของศิษย์ทุกคนที่สำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่

นศ.แพทย์จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่

ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 44 ร่าง แบ่งเป็นร่างคนจำนวน 24 ร่าง และร่างโครงกระดูก จำนวน 20 โครง นับว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกายมนุษย์ สู่การดูแลรักษาชีวิตของผู้คนต่อไป

นศ.แพทย์จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่

นางสาวจุฬาลักษณ์ อุตอามาตย์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ดำเนินรายการประกอบลำดับพิธี กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานพิธี คำกล่าวขอขมา และบทไหว้ครู คือความรู้สึกและคำมั่นสัญญาของเหล่านักศึกษาทุกคน ที่จะตั้งใจปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู้ร่างของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่างของท่าน เปรียบดังตำราเล่มใหญ่ที่เราศึกษาได้อย่างไม่จบสิ้น เราจะจดจำและสำนึกในพระคุณอาจารย์ใหญ่ เทิดทูนไว้ในใจตลอดไป

นศ.แพทย์จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่

นางสาวชยาภา เบญจถาวรอนันท์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมงานพิธี ครั้งนี้ ในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาปี 2 ทุกคน จะได้ศึกษาร่างของอาจารย์ คำขอขมา และบทไหว้ครูจะจารึกในความทรงจำของศิษย์ทุกคน สิ่งที่เราสัมผัสได้ในการรับส่งร่างอาจารย์มีน้ำหนักที่หนักมาก อีกร่างที่ศึกษาเสร็จแล้วมีน้ำหนักค่อนข้างเบา ซึ่งทุกคนต่างเคลื่อนย้ายอาจารย์อย่างระมัดระวัง และยกมือไหว้ขออนุญาตท่านทุกครั้งที่สัมผัส เหมือนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ศิษย์มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาทุกอณูในร่างของท่าน ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่อไป

นศ.แพทย์จัดพิธีขอขมารับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่

ภาพของนักศึกษาตั้งแถวทอดยาวส่งร่างอาจารย์ใหญ่ จากร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน จากห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ไปยังรถรับส่งที่จอดบริเวณหน้า อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี ซึ่งนับเป็นภาพที่สุดตราตรึงใจยิ่งนัก

ที่มา/รูปภาพ www.guideubon.com

บทความที่เกี่ยวข้อง