ครอบครัวชินนะแสง จบการศึกษา บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัย

สุดยอด! 7 พี่น้องลูกชาวนา “ชินนะแสง” จบ ม.อุบลฯ คว้าเกียรตินิยมทุกคน

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / สุดยอด! 7 พี่น้องลูกชาวนา “ชินนะแสง” จบ ม.อุบลฯ คว้าเกียรตินิยมทุกคน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในความเพียรพยายามสู่ความสำเร็จของบัณฑิตลูกชาวนาอีสาน ชาวอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยนายแหง ชินนะแสง อายุ 64 ปี และนางสมควร ชินนะแสง อายุ 56 ปี อาชีพทำนา ครอบครัวมีบุตร 8 คน และได้ส่งลูกสาว 7 คน เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนลูกคนสุดท้องกำลังเรียนมัธยมต้น โดยลูกทั้งหมดที่เรียน ม.อุบลฯ มีผลการเรียนที่ดี จบการศึกษาด้วยบัณฑิตเกียรตินิยมทุกคน พร้อมทั้งยังได้ทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อีกทั้งลูกทุกคนกลับมาดูแลทดแทนคุณพ่อแม่ ในบั้นปลายของชีวิตอย่างมีสุข โดยครอบครัว “ชินนะแสง” มีพี่น้องที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

7 พี่น้องลูกชาวนา “ชินนะแสง” จบ ม.อุบลฯ คว้าเกียรตินิยมทุกคน

น่าชื่นชม 7 พี่น้องลูกชาวนา คว้าเกียรตินิยมม.อุบลฯ ได้ทุกคน

1. นางสาวปริยากร ชินนะแสง อายุ 34 ปี จบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช

2. นางสาวแสงระวี ชินนะแสง อายุ 33 ปี จบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 1 ป.โท MBA ม.รามคำแหง ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงไทย สาขาเนวด้า จ.สกลนคร

3. นางสาวสีสุดา ชินนะแสง อายุ 31 ปี จบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

4. นางสาวสบาไพ ชินนะแสง อายุ 30 ปี จบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสซุปเปอร์ไวเซอร์ธุรกิจการขาย ธนาคารกรุงไทย สาขาเลิงนกทา จ.ยโสธร

5. นางสาวสุพรรษา ชินนะแสง อายุ 27 ปี จบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งหัวหน้าวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัทนิติคาสติ้ง จำกัด

6. นางสาวถาวรีย์ ชินนะแสง อายุ 23 ปี บัณฑิตป้ายแดง จบป.ตรี เกียรตินิย อันดับ 1 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อ) ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจถนนรัชดา-ลาดพร้าว

7. นางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 21 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ ผลการเรียนปัจจุบันเกรดเฉลี่ย 3.72

8. ส่วนบุตรชายคนสุดท้องนายกรวิธญ์ ชินนะแสง อายุ 15 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิปสัมภาษณ์บัณฑิตเกียรตินิยม 7 พี่น้องสุดเก่งแห่ง ม.อุบลฯ

—————————————————

ข้อมูลและภาพจาก เพจ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani University