kmitl Open house พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง สจล โอเพ่นเฮ้าส์ โอเพ่นเฮ้าส์ 2019

ภาพบรรยากาศงาน KMITL โอเพ่นเฮ้าส์ 2019 เปิดตัวนวัตกรรมสุดเจ๋ง

Home / วาไรตี้ / ภาพบรรยากาศงาน KMITL โอเพ่นเฮ้าส์ 2019 เปิดตัวนวัตกรรมสุดเจ๋ง

นักวิจัย สจล. โชว์ความสามารถคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เปิดตัวนวัตกรรม อาทิ ดีเทคเตอร์ฝุ่น PM 2.5 แกดเจ็ตล้างไตด้วยตนเองสุดล้ำเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระบบเฝ้าระวังดินสไลด์ แหล่งไฟฟ้าใหม่จากใบไม้ ฯลฯ ในงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019”

ภาพบรรยากาศงาน KMITL โอเพ่นเฮ้าส์ 2019

“เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” (KMITL OPEN HOUSE 2019) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากใบชานอ้อย

กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากใบชานอ้อย

KMITL GO BEYOND THE LIMIT

“เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” มหกรรมหลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติสุดล้ำ ในคอนเซปต์ “KMITL GO BEYOND THE LIMIT” ในโอกาสการครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสถาบันฯ ภายในงานพบนวัตกรรมไฮไลท์ อาทิ ดีเทคเตอร์ฝุ่นแบบเรียลไทม์ แกดเจ็ตล้างไตเองสุดล้ำเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระบบเฝ้าระวังดินสไลด์ แหล่งไฟฟ้าใหม่จากใบไม้ ฯลฯ พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจ ภายใน 2 ปี เพื่อเปิดประสบการณ์เข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

ทั้งนี้ สจล. ตั้งเป้าบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็น “ดิสรัปเตอร์” ที่เปี่ยมด้วยทักษะรอบตัวและพร้อมคนไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงในทุกยุค ภายใต้จิตวิญญาณ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ที่พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดและเผชิญความเปลี่ยนแปลงในทุกยุค

ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมไฮไลท์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกมิติ อาทิ ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์ ด้วย 5 เซนเซอร์หลัก ตรวจเช็คมลพิษทางอากาศ รวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5 ฉับไว ลดการทำงานในพื้นที่เสี่ยง แกดเจ็ตเพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยไตเรื้อรัง ลดภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วยตนเอง ระบบเฝ้าระวังดินสไลด์ ด้วยเซนเซอร์วัดความชื้น และการไหลของน้ำในดิน กักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยใบไม้ อีกขั้นของการพัฒนาตัวเก็บประจุไฟฟ้าจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร แต่มีประสิทธิภาพสูง ฯลฯ

ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คชอปให้ร่วมสนุกจำนวนมาก อาทิ การทดลองจัดสวนถาด จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมบูธให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะที่สนใจในอนาคต

ทั้งนี้ สจล. ได้นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชัน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรจากคณะที่มีความทันสมัยและเข้มแข็งดั้งเดิม อาทิ หลักสูตรแพทย์นวัตกร ของคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ ที่ตั้งเป้าผลิตแพทย์ระดับโลกที่สามารถศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร ของอุตสาหกรรมเกษตร ที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ และได้รับ 3 ใบปริญญาจาก สจล. สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (BHMS) และมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน สหราชอาณาจักร ฯลฯ

ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์

ทั้งนี้ นอกจากจุดแข็งในการเป็นรากฐานนวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรมเคียงคู่สังคมไทย สจล. มีแนวคิดในการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น “ดิสรัปเตอร์” ที่เปี่ยมด้วยทักษะรอบตัว พร้อมพาคนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดและเผชิญการเปลี่ยนแปลงในทุกยุค ภายใต้จิตวิญญาณแห่ง สจล. “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผ่านการดำเนินงานใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก อาทิ

1. GO Transformation พัฒนาคลื่นลูกใหม่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิสรัปชัน รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง

2. GO Creativity ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก

3. GO Active learning พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดรับการปรับเปลี่ยน

4. GO Facilitators ครูต้องมีบทบาทและทักษะมากกว่าการสอนในเชิงวิชาการ

5. GO Smart Disruptor สร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคดิสรัปชันที่เด็กจะต้องมี

6. GO Collaboration ผสานความร่วมมือจากนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบโปรดักทีฟ (Productive) หรือการเรียนรู้สองทาง (Two – way Learning Based)

ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์

ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์

ภาพบรรยากาศงาน KMITL โอเพ่นเฮ้าส์ 2019

ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์ / ภาพควันดำจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า

ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์ / ภาพควันดำจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า

แพคเก็จจิ้งจากธรรมชาติ (เส้นใยกาบกล้วย)

แพคเก็จจิ้งจากธรรมชาติ (เส้นใยกาบกล้วย)

แพคเก็จจิ้งจากธรรมชาติ (เส้นใยปาล์ม)

แพคเก็จจิ้งจากธรรมชาติ (เส้นใยปาล์ม)

ภาพการเรียนหลักสูตร เชฟนักวิทย์

ภาพกิจกรรมเวิร์คชอปจัดสวนถาด

ภาพกิจกรรมเวิร์คชอปจัดสวนถาด

ภาพบรรยากาศนักเรียนชมบูธ ภายในงาน KMITL OPEN HOUSE 2019

แอปฯ ตรวจหนังตาตก

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

บทความที่น่าสนใจ