วิศวกรรมศาสตร์

อยากเรียนวิศวะฯ ธรรมศาสตร์ ต้องรู้อะไรบ้าง ? #TCAS63

Home / วาไรตี้ / อยากเรียนวิศวะฯ ธรรมศาสตร์ ต้องรู้อะไรบ้าง ? #TCAS63

หนึ่งในกลไกสำคัญอันเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประเทศไทย สามารถก้าวสู่ความล้ำสมัย และเท่าทันต่อนานาประเทศทั่วโลก คือ “วิศวกรรมศาสตร์” (Engineering) ศาสตร์ที่เปรียบเหมือนต้นกำเนิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกบริบทของประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม

อยากเรียนวิศวะฯ ธรรมศาสตร์ ! ต้องรู้อะไรบ้าง ?

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE: Thammasat School of Engineering) หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ของไทย ที่ก่อตั้งมามากกว่า 30 ปี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิศวกรรมศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ ยึดมั่นในการผลิตวิศวกรที่มีศักยภาพสูง ครบถ้วนด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทุกมิติในอนาคต

อยากเรียนวิศวะฯ ธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) และการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. มีแผนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดรับความต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายสำคัญในการผลิต “วิศวกรคุณภาพ” ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา บัณฑิต TSE ได้รับโอกาสสำคัญในการทำงานด้านวิศวกรรม ในกลุ่มบริษัทชั้นนำ องค์กรระดับประเทศ และนานาชาติ ตลอดจนสามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านวิศวกรรมจำนวนมาก

ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว ได้สะท้อนถึงศักยภาพสำคัญของ TSE ในการปลุกปั้นบัณฑิต “ให้เป็นมากกว่าวิศวกร และพร้อมทำงานทั่วโลก” ใน 4 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– เรียนหลักสูตรใหม่

เพราะเทรนด์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีการปรับตัวอยู่ตลอด ฉะนั้น หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนตลอด 4 ปีการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเติมเต็มความรู้ และเปิดกว้างความคิดนักศึกษา TSE ให้แหลมคม โดยที่ TSE ได้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีวิศวกรรม และเทรนด์อุตสาหกรรมโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร TU-PINE หลักสูตรที่เรียนรู้แบบ Hybrid พร้อมเปิดโอกาสการทำงานที่กว้างกว่า หลักสูตร TEP หลักสูตร 2+2 ฉีกกรอบการเรียนรู้ไกลถึงต่างแดน ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมระดับโลก และ หลักสูตรไทย เข้มข้นด้วยพื้นฐานความรู้วิศวะฯ 5 สาขา ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม

– รู้จักเพื่อนทั่วโลก

ตลอดการเรียนรู้ 4 ปีการศึกษา ณ ที่แห่งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่อัดแน่น จากหลักสูตรและอาจารย์ยุคใหม่ รวมถึงการฝึกปรือศักยภาพด้านวิศวกรรม และบ่มเพาะความคิดเชิงบวกในการทำเพื่อสังคมอย่างเนื่องแล้ว ภายในคณะ ยังรายล้อมด้วยเพื่อนร่วมคลาส รุ่นพี่ ที่มีดีเอ็นเอของ TSE เต็มเปี่ยม ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเรียน แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเตรียมสอบ และชักชวนกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งการพัฒนานวัตกรรมประกวดบนเวทีชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยเสริมทักษะสำคัญด้านวิศวกรรมแก่นักศึกษา TSE ให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นวิศวกรที่ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมต้องการตัว !

– พบอาจารย์ยุคใหม่

อาจารย์ TSE ทุกคนล้วนพรั่งพร้อมด้วยศักยภาพด้านวิศวกรรมเต็มขั้น การันตีด้วยโปรไฟล์การศึกษาระดับท็อป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ระดับ ป.เอก เป็นจำนวนมากกว่า 100 คน หรือกว่า 90% ของบุคลากรทั้งหมด จึงทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแวดวง Engineering กับนักศึกษา TSE ได้อย่างถึงแก่น อีกทั้งยังปรับรูปแบบการสอนให้เข้าถึงและเห็นภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเน้นการเรียนรู้โดยใช้ ‘ปัญหา’ เป็นฐาน (Problem Based Learning) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา ให้พร้อมเติมโตเป็น ‘วิศวกรคุณภาพ’ อย่างแน่นอน

– สร้างผลงานใหม่ให้ประชาชน

TSE ไม่หยุดยั้งพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ล่าสุด เดินหน้าผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมหนุนแพทย์ไทยให้ทำงานปลอดภัยในภาวะวิกฤตโควิด-19 อาทิ Tham – Robot หุ่นยนต์รถเข็นสำหรับจัดส่งเวชภัณฑ์และอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย สู่บุคลากรทางการแพทย์ Tham – UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยใน 5 นาที ด้วยรังสี UV-C ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100% โดยที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ได้ทันทีหลังอบเสร็จ และใช้ซ้ำได้ (ขึ้นอยู่กับสภาพและประเภทของหน้ากากอนามัย) ฯลฯ

อยากเรียนวิศวะฯ ธรรมศาสตร์

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. พร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ให้สามารถฝ่าวิกฤต COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย และสำหรับหน่วยงานที่สนใจนวัตกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) โทรศัพท์ 094-664-7146 ทั้งนี้ TSE พร้อมเดินหน้าผลิต “วิศวกรคุณภาพ” อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับงานวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเป็นลำดับต่อไปในอนาคต” รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน TCAS63 ที่สนใจศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ TCAS รอบ 4 ผ่าน www.mytcas.com ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT และ www.engr.tu.ac.th

อยากเรียนวิศวะฯ ธรรมศาสตร์

บทความแนะนำ