นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ สอบรับตรง

รับตรง 5 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 5 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 5 โครงการด้วยกัน โดยมีราละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

กำหนดการคัดเลือก

– เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 19 กันยายน 2559
– สอบข้อเขียน ในวันที่ 24 กันยายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2559
– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559
– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ภายในวันที่ 25-28 เมษายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน 20 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://campus.campus-star.com/acnews/17466.html

—————————————–

2. โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ 

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครผ่านสถานศึกษา ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2559
– สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2559
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559
– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จำนวน 20 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://campus.campus-star.com/acnews/17612.html

—————————————–

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครผ่านสถานศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน

—————————————–

4. โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครผ่านสถานศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
– สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2560
– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

– สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จำนวน 20 คน

—————————————–

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ 

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครผ่านสถานศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2560
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน
2. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 25 คน

—————————————–

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com