นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) มธ.

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) มธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (AUTO) ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรียนต่อ! วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ

กำหนดการคัดเลือก

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กันยายน 2559 สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.tep.engr.tu.ac.th/

– ส่งเอกสารการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 1 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2559

– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 ตุลาคม 2559

– ยืนยันสิทธิ์ด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 255

– ประกาศรายชื่อผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ๋เข้าเรียน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

หลักสูตรที่เปิดรับ

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (AUTO)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80 ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร

3. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.tep.engr.tu.ac.th/

———————————————————-

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com