การแข่งขันออกแบบ คว้ารางวัล รองอันดับ1 วิศวกรรมศาสตร์

เด็กวิศวะฯ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

Home / กิจกรรม / เด็กวิศวะฯ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (RDC) ได้จัดการแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (RDC 2019) โดยที่ เด็กวิศวะฯ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ตัวแทนภูมิภาคระดับประเทศ นั่นเองค่ะ

เด็กวิศวะฯ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ์ แก้วพาดี นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (RDC 2019) และเป็นตัวแทนของภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

เด็กวิศวะฯ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ตัวแทนภูมิภาคระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นางสาวแพรวพรรณ์ แก้วพาดี นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมี อาจารย์ปริญญ์ ชุปวา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (RDC 2019) โดยใน 1 ทีม คละกลุ่มกับมีสถาบันการศึกษาอื่น

แต่ในทีมของ นางสาวแพรวพรรณ์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครรราชสีมา มหาวิทยาลัยบูรพา และเทคนิคนครราชสีมา ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นหนึ่งในตัวแทนระดับภูมิภาคเพื่อแข่งขันรอบประเทศต่อไป ณ เซ็นทรัลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Gallery

ภาพ : สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความที่น่าสนใจ