การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก นักเรียน เด็กเก่ง

เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

Home / วาไรตี้ / เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

นักเรียนไทยสุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28 ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23 – 30 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา

เก่งสุดยอด! นร.ไทย คว้าชัย การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ทางด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28 ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร โดยการแข่งขันประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 68 ประเทศด้วยกัน รวมจำนวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 264 คน

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ 

1. น.ส.ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ 1 เหรียญเงิน

2. นายณภัทร เกียรติวงศ์วณิช จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ได้ 1เ หรียญทองแดง

3. น.ส.สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้ 1 เหรียญทองแดง

4. น.ส.จุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้ 1 เหรียญทองแดง

ทั้งนี้ ดร.พรพรรณ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ในการเดินทางครั้งนี้ มีคณะอาจารย์ประกอบด้วย ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ธีระพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สังเกตการณ์ และ ดร.นันทยา อัครอารีย์ สสวท. ผู้จัดการทีม

ที่มา : www.matichon.co.th