ทฤษฎี อาชีพ

โตขึ้นอยากเป็นอะไร? สังเกตบุคลิกภาพของตัวเอง แล้วหาอาชีพที่เหมาะสมได้

Home / วาไรตี้ / โตขึ้นอยากเป็นอะไร? สังเกตบุคลิกภาพของตัวเอง แล้วหาอาชีพที่เหมาะสมได้

คำถามนี้มักจะถามถึงอาชีพที่อยากทำ เมื่อเรียนจบหรือในวันที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว คำตอบยอดนิยมในวันเก่าๆ คือ “อยากเป็นครู อยากเป็นหมอ อยากเป็นแอร์โฮสเตส” พอมาถามเด็กน้อยสมัยนี้ หลานสาวตอบว่า “หนูอยากเป็นเจ้าหญิง” ถือว่าชัดเจนดีนะคะ 555+

หลักทฤษฎีการเลือกอาชีพ

เมื่อยังคิดไม่ออกว่าอยากเป็นอะไร ลองมาดู หลักทฤษฎีการเลือกอาชีพ ของ ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ค่ะ ที่ได้บอกไว้ว่า การสังเกตบุคลิกภาพของตัวเอง สามารถค้นหาอาชีพที่เหมาะสมได้ โดยมี 6 ประเภท คือ

ภาพจาก uwpublichealth.wordpress.com

ชอบพบปะผู้คน

1. Social

ชอบพบปะผู้อื่น ชอบงานบริการ ชอบช่วยเหลือคน ชอบการสอน ไม่ชอบงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ อาชีพที่เหมาะสมเช่น หมอ ครู ประชาสัมพันธ์ นักฝึกอบรม มัคคุเทศก์ กลุ่มงานโรงแรม คณะที่คนกลุ่มนี้มักจะเลือกก็จะเป็น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แนวคณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การโรงแรม เป็นต้น

ชอบวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ช่างสังเกต

2. Investigate

ชอบงานวิชาการ งานที่ซับซ้อนท้าทาย ชอบวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคำนวณ ช่างสังเกต ไม่ชอบเข้าสังคม อาชีพที่เหมาะสมเช่น นักวิจัย นักวิชาการ หรืองานที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ คณะที่คนกลุ่มนี้มักจะเลือกคือ คณะวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

ไม่ชอบการเข้าสังคม ชอบใช้เครื่องมือ

3. Realistic

ชอบงานที่ใช้เครื่องมือ ชอบการลงมือทำ ไม่ชอบการเข้าสังคม กลุ่มงานที่เหมาะสมก็จะเป็นกลุ่มงานช่าง วิศวกร สถาปนิก นักประดิษฐ์ เกษตรกร คณะที่เลือกได้ก็เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกษตร เทคนิคการแพทย์

ชอบวางแผน กล้าแสดงออก

4.  Enterprising

ชอบการวางแผนและชี้นำ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ โน้มน้าวใจเก่ง งานที่เหมาะสมเช่น นักธุรกิจ การตลาด นายหน้าซื้อขาย ทนายความ ฯลฯ คณะที่คนกลุ่มนี้ชอบเลือกเช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

ชอบงานเอกสาร ตัวเลข

5. Convention

ชอบงานเอกสาร ตัวเลข การจัดเก็บข้อมูล ละเอียดรอบคอบ ตรงไปตรงมาไม่ค่อยยืดหยุ่น มีระเบียบ ไม่มีหัวด้านศิลปะ ชอบบรรยากาศการทำงานออฟฟิศ อาชีพที่เหมาะสม เช่น เลขาฯ นักบัญชี บรรณารักษ์ ธุรการ คณะที่คนกลุ่มนี้มักเลือกเรียนเช่น คณะบัญชี บริหาร สารสนเทศศาสตร์

ชอบแสดงออก รักอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. Artistic

ชอบแสดงออก รักอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ค่อยมีระเบียบ อ่อนไหวง่าย มีอารมณ์ศิลปิน กลุ่มงานที่เหมาะสมจะเป็นแนวบันเทิง ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก เช่น นักแสดง นักจัดรายการ นักดนตรี นักแปล นักออกแบบ ศิลปิน คณะที่คนกลุ่มนี้มักเลือกเรียนเช่น อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม

บทความแนะนำ