บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

ม.เชียงใหม่ อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาวะ เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้

Home / วาไรตี้ / ม.เชียงใหม่ อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาวะ เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้

เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างแล้ว สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สามารถแต่งกายตามเพศสภาวะได้ ในวันเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาวะได้นั้น คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และล่าสุด!! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้อนุญาตให้บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาวะได้แล้ว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ซึ่งจะจัดในวันที่ 22 และ 23 มกราคม 2561 นี้

บัณฑิต มช. เฮ! สามารถแต่งกายตามเพศสภาวะได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ทำการเผยแพร่ถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตแต่งกายตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

ข้อปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาวะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแต่งกายเครื่องแบบ “บัณฑิตชาย”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแต่งกายเครื่องแบบ “บัณฑิตหญิง”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีการรัดลายฮูด สำหรับบัณฑิตชายและหญิง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับบัณฑิตในโอกาสพิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลและภาพ : twitter @graduatedcmu52, facebook บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 52