GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2018 GSBภาคเหนือ ตัวแทนภาค รอบคัดเลือก

23 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคเหนือ GSBGEN CAMPUS STAR 2018

Home / วาไรตี้ / 23 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคเหนือ GSBGEN CAMPUS STAR 2018

นิตยสาร Campus Star ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการ ประกวดคัดเลือกหนุ่มสาว เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2018 (2561) โดยปีนี้กิจกรรมปีที่ 3 ของโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR แล้วนะคะ

23 คนสุดท้าย ผู้เข้ารอบคัดเลือก ตัวแทนภาคเหนือ

GSBGEN CAMPUS STAR 2018

B01 นายรณภูมิ เพ็งแสงทอง (ตาว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B01 นายรณภูมิ เพ็งแสงทอง (ตาว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B02 นายกษฎา ออนตะไคร้ (ดรีม) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

B02 นายกษฎา ออนตะไคร้ (ดรีม) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

B03 นายจีรวัฒน์ เวชสกล (บอม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

B04 นายภาวิน ทันตกาญจนาพันธุ์ (Good) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

B04 นายภาวิน ทันตกาญจนาพันธุ์ (Good) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

B05 นายศิรัส ศิริเสถียร (ออกัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B05 นายศิรัส ศิริเสถียร (ออกัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B06 นายธิติวัฒน์ เกษตรเวทิน (ไอซ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B06 นายธิติวัฒน์ เกษตรเวทิน (ไอซ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B07 นายธนกร ธรรมวงศ์ (เค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B07 นายธนกร ธรรมวงศ์ (เค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B08 นายพันธุ์ธัช กันคำ (กาฟิวส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B08 นายพันธุ์ธัช กันคำ (กาฟิวส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B09 นาย ปฐวิกรณ์ คำวัดไทร (ปัด) ราชภัฎพิบูลสงคราม

B09 นาย ปฐวิกรณ์ คำวัดไทร (ปัด) ราชภัฎพิบูลสงคราม

B10 นายฐิติเมธ ฝักฝ่าย (ฟลุ๊ค) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B10 นายฐิติเมธ ฝักฝ่าย (ฟลุ๊ค) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B11 นายสาธิต อินต๊ะปั๋น (ปีโป้) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B11 นายสาธิต อินต๊ะปั๋น (ปีโป้) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B12 นายนันทวัฒน์ ศรีวร (ไกด์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

B12 นายนันทวัฒน์ ศรีวร (ไกด์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

G01 นางสาววาลุลี ดวงวะนา (แพท) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

G01 นางสาววาลุลี ดวงวะนา (แพท) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

G02 นางสาวสุชานุช ธรรมวงศ์ (แพม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

G02 นางสาวสุชานุช ธรรมวงศ์ (แพม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

G03 นางสาวอุมาวดี ปิมปา (บีม) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

G03 นางสาวอุมาวดี ปิมปา (บีม) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

G04 นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร (กานต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G04 นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร (กานต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G05 นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี (หงส์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

G05 นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี (หงส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

G06 นางสาวผกามาศ แย้มแขไข (ดรีม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G06 นางสาวผกามาศ แย้มแขไข (ดรีม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G07 นางสาว อธิชา รักษลิขิต (แจ๊กพ็อต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G07 นางสาว อธิชา รักษลิขิต (แจ๊กพ็อต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G08 นางสาววิจิตารัชช์ สุชาภัททอนันต์ (เสี่ยวรี่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G08 นางสาววิจิตารัชช์ สุชาภัททอนันต์ (เสี่ยวรี่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G09 นางสาวพรรษา วอสเบียน (มิลค์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

G09 นางสาวพรรษา วอสเบียน (มิลค์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

G10 นางสาวธัญหทัย สุทาสิทธิ์ (โฟม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

G10 นางสาวธัญหทัย สุทาสิทธิ์ (โฟม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

G11 นางสาวชีวนันท์ แสนนิทา (ดี้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G11 นางสาวชีวนันท์ แสนนิทา (ดี้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่เซ็นจัดงาน : เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ , รอบคัดเลือก วันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 22-23 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถพิเศษ และตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้าย ที่กรุงเทพฯ

หน้าหลัก การประกวด GSB GEN , กติกาการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR

** เผยโฉมตัวแทนภาคทั้ง 5 ภาค ในการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2018 **

บทความแนะนำ