วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยอาชีวศึกษา แกะสลักหิมะ

นศ.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้าแชมป์ แกะสลักหิมะ ต่อเนื่องสมัยที่ 10 ประเทศจีน

Home / วาไรตี้ / นศ.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้าแชมป์ แกะสลักหิมะ ต่อเนื่องสมัยที่ 10 ประเทศจีน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ม.ค.2562 ในงาน “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562

ในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 55 ทีม จาก 5 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ ประกอบด้วย 1.ไทย 2. รัสเซีย 3.เดนมาร์ก 4 อังกฤษ 5 จีน 6. ฮ่องกง และ 7.ไต้หวัน

นศ.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้าแชมป์ แกะสลักหิมะ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สามารถรักษาแชมป์โดยคว้ารางวัลชนะเลิศต่อเนื่อง ให้แก่ประเทศไทยเป็นสมัยที่ 10 ให้แก่ประเทศไทย และ ทั้ง 3 ทีม ยังสามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ อีกหลายรางวัล จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ รวมจำนวน 55 ทีม

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า รางวัลต่าง ๆ ที่ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับจากการแข่งขันแกะสลักหิมะ มีดังนี้

วอ.สารพัดช่างตราด รางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ของการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (Best Creative award) ของการแข่งขัน จากผลงาน Rescue Mission Rivets Thamluang caves in Chiangrai Thailand. จากการพบรอยนิ้วมือคนเกาะตามถ้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวัง และสร้างพลังใจให้กับทุกคน โดยนักประดาน้ำชาวอังกฤษ 2 คนได้ค้นพบและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี

โดยครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ และ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ // นักศึกษา 4 คน ได้แก่ น.ส.พรรณนิภา นามวิชัย ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ ปวช.2 นายธวัชชัย สนธิพิณ ปวช.3 นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ ปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม – เว็บไซต์ tratpt.ac.th

อีกสองวิทยาลัยที่ ครองราวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วมกัน

มิตรภาพเหนือกาลเวลา / วอ.อุบลราชธานี

มิตรภาพเหนือกาลเวลา / วอ.อุบลราชธานี

โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ส่งในชื่อผลงาน “มิตรภาพเหนือกาลเวลา” จากเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี ณ เขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นำไปสู่การรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า สื่อถึงการมีมนุษยธรรมของชาวโลก

โดยมีครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายสุระชาติ พละศักดิ์ และ นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ // นักศึกษา 4 คน ประกอบด้วย นายอัฐกร แก้วหาวงค์ ปวส.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นายมินธาดา ปักษาพันธ์ นายธนวัฒน์ สิงหะไชย และ นายธนาวัช ป้องแก้ว ปวช.3 สาขาวิจิตรศิลป์ – เว็บไซต์ www.uvc.ac.th

ความรัก ความผูกพัน / วอ.สุราษฎร์ธานี

ความรัก ความผูกพัน / วอ.สุราษฎร์ธานี

ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน “ความรัก ความผูกพัน” จากแนวคิดว่าความรัก ความผูกพัน ไม่มีข้อจำกัด และมีเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ นำเสนอผ่านสัญลักษณ์รูปช้าง

ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา // นักศึกษา 4 คน ได้แก่ นายวรายุ บุตรทอง ปวช.3 นายนายอธิป กล่อมทอง นายภาคีไนย ใจสว่าง และ น.ส.อริสา แก้วทองดี ปวช. 2 จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ – เว็บไซต์ www.svc.ac.th/index.php/th

ผลงานปีที่ผ่านมา

นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลแกะสลักหิมะเวทีระดับโลก

เด็กไทยสร้างชื่อ! นศ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลแกะสลักหิมะเวทีระดับโลก

ภาพบรรยากาศในงานแกะสลักหิมะ

 

ทีมงานแคมปัสสตาร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านนะคะ

ที่มา Faceook : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภาพจาก www.ecns.cn , The Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival , www.xinhuanet.com