ปัจฉิมนิเทศ วันอำลา วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Home / วาไรตี้ / #นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เมื่อช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Chiang Mai Vocational College) จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อสำเร็จการศึกษาการปัจฉิมนิเทศจะเป็นการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียน นักศึกษา ไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ สู่สังคมความเป็นจริง ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น

ปัจฉิมนิเทศ 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและอาจารย์ แต่มีทั้งรุ่นน้อง ซึ่งมีส่วนในกานจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้น เพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

บางโรงเรียน หรือวิทยาลัย อาจมีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อกันเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยเดียวกันด้วย และนี่เป็นสีสันเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น ภายในหอประชุม #นอนน้อยแต่นอนนะ รวมพลคนง่วง 2019 สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รวมพลคนง่วง 2019

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

อาจารย์ขา หนูไม่ไหวล้าววววว

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ง่วงแค่ไหน ถามเพื่อนข้าง ๆ ดู

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สีสันงานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สีสันงานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561

#นอนน้อยแต่นอนนะ สีสันงานปัจฉิมนิเทศปี 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

รู้จัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองวิสามัญศึกษากรมศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 จวบจนปัจจุบัน เปิดสอนหลายหลักสูตร มีทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยป

ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม Care Share Team

มาร์ช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ณ ถิ่นนี้คือที่ประสาทวิชา สถาบันนามว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศูนย์รวมใจพวกเราชาวลานนา
สถาบันนี้หนอเราร่วมอยู่ ช่วยกอบกู้เชิงช่างให้เกริกไกร สารพัดฝีมือน่าสนใจ เพื่อชาติไทยเจริญยิ่งยืนนาน

เป็นศูนย์รวมก่อเกิดแขนงวิชา ทั้งผ้า อาหาร และชาวศิลป์ ธุรกิจ คหกรรม ต่างทำกิน เปรียบทรัพย์สิน วิชาติดตัวไป

พวกเรารักกันดุจดั่งพี่น้อง เหมือนดั่งห้องที่หล่อหลอมดวงใจ ด้านการเรียนกิจกรรมใดใด เราฝันใฝ่ร่วมกันอย่างมั่นคง

ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

บทความอื่นๆ