buu นิสิต

ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน คุณอาจจะไม่เคยรู้ใน ม.บูรพา!!ชื่อและสีประจำรุ่น ม.บูรพา แต่ละชื่อพีคมาก!

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน คุณอาจจะไม่เคยรู้ใน ม.บูรพา!!ชื่อและสีประจำรุ่น ม.บูรพา แต่ละชื่อพีคมาก!

ถือว่าเป็นประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นก็ว่าได้สำหรับ ลูกเทาทอง หรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละปีจะมีการกำหนดชื่อรุ่น โดยนิสิตในรุ่นนั้นจะช่วยกันตั้งชื่อและไม่ซ้ำกับรุ่นที่ผ่านมา ส่วนสีประจำรุ่นจะเวียนกันไป แต่ละรุ่นมีชื่อว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ชื่อและสีประจำรุ่น

ปีการศึกษา ชื่อรุ่น สีประจำรุ่น
2498 ม้าสีหมอก ดำ
2499 ศรอนงค์ เหลือง – ดำ
2500 อรชร ขาว – แดง
2501 ช้างเผือก น้ำเงิน – ขาว
2502 ฉลามขาว เขียว – ขาว
2503 มดทอง เหลือง – ดำ
2504 ผึ้งหลวง ขาว – แดง
2505 สิงห์ผยอง น้ำเงิน – ขาว
2506 อินทรีผงาด เขียว – ขาว
2507 พยัคฆราช เหลือง – ดำ
2508 จงอางขาว ขาว – แดง
2509 ยูงทอง น้ำเงิน – ขาว
2510 เอราวัณ เขียว – ขาว
2511 กระทิงดำ เหลือง – ดำ
2512 เห่าไฟ ขาว – แดง
2513 พิราบขาว น้ำเงิน – ขาว
2514 หงส์ขาว เขียว – ขาว
2515 เสือดาว เหลือง – ดำ
2516 จามรี ขาว – แดง
2517 นางนวล น้ำเงิน – ขาว
2518 กรกฎ เขียว – ขาว
2519 บัวขาว เหลือง – ดำ
2520 ฉัททันต์ ขาว – แดง
2521 เหมราช น้ำเงิน – ขาว
2522 ตฤณสีห์ เขียว – ขาว
2523 มฤคมาศ เหลือง – ดำ
2524 พณิณธร ขาว – แดง
2525 ภุมรินทร์ น้ำเงิน – ขาว
2526 ชฎายุ เขียว – ขาว
2527 ศฤคาล เหลือง – ดำ
2528 นเคศวร ขาว – แดง
2529 มธุกร น้ำเงิน – ขาว
2530 ทวิชากร เขียว – ขาว
2531 พิหเคนทร์ เหลือง – ดำ
2532 ณัลลกัณฑ์ ขาว – แดง
2533 อติทีน น้ำเงิน – ขาว
2534 เคนกรี เขียว – ขาว
2535 เก็จทรายแก้ว เหลือง – ดำ
2536 กฤติกา ขาว – แดง
2537 สัตประพัทธ์ น้ำเงิน – ขาว
2538 ธีรวรการ เขียว – ขาว
2539 เอกภัทร์ภุมรินทร์ เหลือง – ดำ
2540 เศวตชาดชลทิศ ขาว – แดง
2541 วิลินกร น้ำเงิน – ขาว
2542 นรินทราทิตย์ เขียว – ขาว
2543 สัตตนิลบุษย์ เหลือง – ดำ
2544 วริช ชโลทร ขาว – แดง
2545 กาญจนกันทร น้ำเงิน – ขาว
2546 วนพิชญภากร เขียว – ขาว
2547 ทศวชิรชลธี เหลือง – ดำ
2548 รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ ขาว – แดง
2549 บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป น้ำเงิน – ขาว
2550 นาคินบดินทร์ขจรกลิ่น เขียว – ขาว
2551 กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร เหลือง – ดำ
2552 กษิรชาด ขาว – แดง
2553 มุกรัตน์ธารา น้ำเงิน – ขาว
2554 พัชรนิลปัทม์ เขียว – ขาว
2555 บูรพธุวดารา เหลือง – ดำ
2556 สตรอเบอร์รี่ ซันเดย์ ขาว – แดง
2557 รัตนภูวดินทร์ น้ำเงิน – ขาว
2558 อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต เขียว – ขาว
2559 รัตติกาลสานตะวัน เหลือง – ดำ

ที่มา : http://www.buu.ac.th