ผลงานนักศึกษา มทร.ตะวันออก วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรระบบอัตโนมัติ

ทีมนักศึกษา มทร.ตะวันออก สุดเจ๋งร่วมงานบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของญี่ปุ่น

Home / กิจกรรม / ทีมนักศึกษา มทร.ตะวันออก สุดเจ๋งร่วมงานบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของญี่ปุ่น

สุดยอดผลงานการออกแบบรถขนส่งอัตโนมัติสุดครีเอท จาก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

นักศึกษา มทร.ตะวันออก ออกแบบผลงานยอดเยี่ยม

ชื่อผลงาน AGV : Automated Guided Vehicles

ทีมนักออกแบบ

นาย ภูกริช ก้องเศรษฐกุล (เค)
นาย ศิริเดช ฤกษ์วรประสิทธิ์ (น๊อต)
นาย กฤษณะ ภูบุญทอง (อาร์ม)

แรงบันดาลใจในการออกแบบ

รถขนส่งอัตโนมัติมีความสำคัญมากในภาคอุตสาหกรรม เพราะรถขนส่งอัตโนมัติสามารถทดแทนแรงงานสำหรับการขนย้ายวัสดุในโรงงาน หากมีระบบขนส่งอัตโนมัติใช้ทดแทนแรงงานดังกล่าวได้ ผู้ประกอบการก็สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาพัฒนางานส่วนอื่น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เมื่อเปรียบเทียบแรงงานกับรถขนส่งอัตโนมัติในระยะยาวแล้ว พบว่า  การนำรถขนส่งมาใช้งานในอุตสาหกรรมมีความคุ้มค่ากว่า เพราะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องสะดวกรวดเร็วและไม่เหนื่อยล้าหากเปรียบเทียบกับแรงงานคน

ประโยชน์ของผลงานชิ้นนี้

วัตถุประสงค์เพื่อนำเอาเทคโนโลยีราคาถูกที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มาพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้ในงานเฉพาะทาง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีจากไมโครคอนโทรลเลอร์ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ และ IOT (Internet of Things) เข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันเพื่อสั่งงานสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลของรถ AGV (Automated Guided Vehicle) จากระยะไกล ได้แก่ การเลือกสถานีที่รถจะไป การแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ และการแสดงข้อมูลความเร็วของรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน

ทั้งยังสามารถเก็บค่าต่างๆ จากตัวรถไว้เพื่อทำการเรียกดูข้อมูลและนำมาศึกษาภายหลัง เช่น ค่าพลังงานแบตเตอรี่ เนื่องจากการขับเคลื่อนตัวรถนั้นมีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านพลังงาน จึงจำเป็นต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวรถ เพื่อการทำงานในครั้งต่อไป แอปพลิเคชั่นจะทำการบันทึกค่าพลังงานเอาไว้สำหรับเช็คระยะเวลาที่รถทำงานหาเวลาการชาร์จพลังงานที่เหมาะสม เป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวรถทำให้ตัวรถมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำรู้สึกยังไงบ้าง

เนื่องจากการออกแบบและพัฒนารถ AGVได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการพัฒนารถอัตโนมัติให้มีความสามารถที่โดดเด่น คือ สามารถนำทางด้วยระบบไร้สาย ดังนั้นบริษัทจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเซนเซอร์ที่มีคุณสมบัติแบบ Indoor GPS และให้แนวคิดในการพัฒนาการทำงานของรถ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนาระบบอัตโนมัติ การได้ร่วมทำงานกับบริษัทจึงได้รับแนวคิดที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง

ความยากง่าย อุปสรรคในการทำงาน และความแตกต่างจากตอนเรียน

ความยากง่ายและอุปสรรในการพัฒนาระบบร่วมกับบริษัท คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลหรือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นจะยังมีน้อย การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงจึงจำเป็นจะต้องศึกษาจากคู่มือ หรือขอความรู้จากคณาจารย์และบุคลากรของบริษัท ความรู้ที่เรียนในระดับปริญญาตรีนั้นเป็นเพียงขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรม แต่การพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจำเป็นจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มากกว่า ทำให้ต้องใช้ความทุ่มเทและเวลาในการพัฒนามาก

อุตสาหกรรมในอนาคตที่เราอยากพัฒนา

ในโรงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เห็นกันมาจะมีการส่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนส่งของหรืออุปกรณ์เหล่านั้นจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งเราเห็นถึงปัญหาของการส่งของที่ต้องการความตรงต่อเวลา หรือการลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะขนของที่ใช้คนขับ ดังนั้นเราจึงต้องการนำเทคโนโลยีรถ AVG แบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรม

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราชื่นชอบที่จะเรียนในด้านนี้

เนื่องจากหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการออกแบบการสร้างและการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพด้านวิศวกรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งตำแหน่งงานเป็นที่ต้องการมากในโรงงานที่มีการใช้งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อีอีซี (EEC: Eastern Economic Corridor)

ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียน และอยากประสบความสำเร็จ

ฝากถึงน้องๆ ที่มีความฝันในการเรียนรู้ ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จะช่วยทำให้น้องๆ ได้รู้เกี่ยวกับงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่สามารถนำไปเป็นการประกอบอาชีพด้านวิศวกรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อีอีซี ถ้าน้องๆ สนใจสามารถมาเรียนรู้ได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (RMUTTO) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์กับยุค 4.0

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนแบบพวกพี่ สามารถมาเรียนด้วยกันได้ที่บางพระครับ ส่วนที่กำลังทำโปรเจคใหม่ๆ แนะนำว่าควรศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่มีวันสิ้นสุด การที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพแน่นอน และน้องๆ ที่ชอบความท้าทาย และชอบสิ่งประดิษฐ์ ในทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีและชอบลงมือทำชอบแก้ใขปัญหาต่างๆ พวกเราสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.ตะวันออก มีทุกอย่างให้น้องๆ ขอแค่กล้า ใจรัก และมีความมุ่งมั่น แล้วความสำเร็จจะเกิดกับน้อง ถึงจะเหนื่อยเรียนหนักแต่พวกเราคือ วิศวกกรมเมคคาทรอนิกส์

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.73

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR