กลอนสด การประกวด ม.รังสิต

คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15

Home / กิจกรรม / คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต

จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15

ทั้งนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น

1. ประกวดกลอนสด (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2. ประกวดคัดลายมือ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

และ 3. ประกวดอ่านออกเสียง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการเขียนบทร้อยกรอง การคัดลายมือ และการอ่านออกเสียง รวมถึงเพื่อธำรง รักษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวรรณศิลป์

การสมัครเข้าประกวด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/KlonRSU2019 และสามารถส่งคลิปประกวดการออกเสียงได้ที่ http://bit.ly/ClipThRSU เท่านั้น

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุลโทร. 08-4667-0882

คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15