ที่จอดรถ มมส รับปริญญา

มมส แนะนำเส้นทางจุดจอดรถ บัณฑิตใหม่กว่า 9,000 คน รับปริญญา 2-3 ธันวาคม 2562

Home / กิจกรรม / มมส แนะนำเส้นทางจุดจอดรถ บัณฑิตใหม่กว่า 9,000 คน รับปริญญา 2-3 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำเส้นทางการเดินทาง จุดจอดรถญาติบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 9,356 คน

มมส แนะนำเส้นทางจุดจอดรถ รับปริญญา 2-3 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการฝ่ายจราจรถวายการอารักขาและความสงบเรียบร้อย ได้ประชุมหารือการเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

แนะนำผู้ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง สั่งเตรียมพร้อมตำรวจจราจรเข้าจุดเร่งระบายรถเข้าที่จอด แก้ปัญหารถสะสมติดขัดในทุกเส้นทางเข้าออก ซึ่งได้กำหนดจุดบริการรถไฟฟ้า บัณฑิต – ญาติบัณฑิต และแนะนำพื้นที่สำหรับจอดรถบัณฑิตและญาติบัณฑิต ตามทางเข้ามหาวิทยาลัยในจุดต่างๆ ดังนี้

จุดบริการรถไฟฟ้า

1. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ข้างโรงพยาบาลสุทธาเวช (ฝั่งตรงข้ามคณะศึกษาศาสตร์)

2. บริการรถไฟฟ้าสำหรับบัณฑิต – ญาติบัณฑิต ทางเข้าคณาสวัสดิ์ (หน้าอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ เยื้องเสริมไทยคอมเพล็กซ์

จุดบริการรถไฟฟ้า มมส

จุดบริการรถไฟฟ้า มมส

แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต – ญาติบัณฑิต

จุดที่ 1 ลานเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ติดร้าน บี ควิก พื้นที่ 12 ไร่ จอดรถได้ 2,000 คัน

จุดที่ 2 สนามหญ้าหน้าคณะเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม พื้นที่ 6 ไร่ จอดรถได้ 1,000 คัน

จุดที่ 3 ลานตรงข้ามเสริมไทยคอมเพล็กซ์ พื้นที่ 2 ไร่ จอดรถได้ 300 คัน

จุดที่ 4 ลานจอดรถตลาดเกษตร (สี่แยกพลศึกษา) พื้นที่ 2 ไร่ จอดรถได้ 300 คัน

จุดที่ 5 สนามหญ้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุทธาเวช) พื้นที่ 4 ไร่ จอดรถได้ 800 คัน

จุดที่ 6 สวนสุขภาพหนองข่า (ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม) จอดรถได้ 150 คัน

จุดที่ 7 สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น จอดรถได้ 50 คัน

แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต - ญาติบัณฑิต มมส

แนะนำพื้นที่ลานสำหรับจอดรถบัณฑิต - ญาติบัณฑิต มมส

จุดบริการรถบุคลากร

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้าไปปฏิบัติงาน ให้แสดงบัตรผ่านที่กองอาคารสถานที่ออกให้ และไปจอดรถได้ 3 จุด ดังนี้

1. ลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลสุทธาเวช

2. ลานจอดรถด้านหลังหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้ห้วยคะคาง

3. ลานจอดรถข้างโดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ตึกใหม่ (ทางเข้าคณาสวัสดิ์)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ได้ที่ : https://activity.msu.ac.th/congratulations