issue40 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2559

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2559

Screen Shot 2559-09-05 at 6.21.39 PM

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2559

(1) นิทรรศการภาพถ่าย “จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา : Quiet Encounters” ผลงานโดย ดาว วาสิกศิริ (Dow Wasiksiri) จัดแสดงตลอดเดือน กันยายน ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) กิจกรรม การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรายงานความก้าวหน้างานเขียน วันที่ 16-17 กันยายน 2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(3) กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย. 59 เวลา 8.30-16.30 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(4) งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week) ระหว่างวันที่ 1– 7 ก.ย. 59 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน สร้างบรรยากาศพหุวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

(5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม The 7th Dent KKU Show & Share 2016 ในวันที่ 7 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 8 คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

(6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ในวันพุธที่ 8 ก.ย. 59  ณ ห้องสัมมนา ชั้น10 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ

(7) งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคคลภายนอกที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02-310-8066 ในวันและเวลาราชการ (ภายในวันที่ 10 ก.ย. 59) โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 59 เป็นต้นไป

(8) ชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 23– 26 ก.ย. 59 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์

(9) หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักหอสมุดกลาง เชิญชมนิทรรศการ ชุด “ช่างสิปปะ เส้นทางสายวัฒนธรรม” ตอน บุดังทองคำ รักล้ำมากคุณค่า คู่เมืองไทย ตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยจัดแสดง ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 09.30 – 16.00 น.

(10) สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA (EASA Part 66 CAT B1.1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน

.

ติดตามคอลัมน์ Campus Calendar ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.40

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS