issue51 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2560

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม 2560

CAMPUS CALENDAR AUGUST 2017

(1) ม.หอการค้าไทย จัดค่าย “ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม” เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 และค่าย “คุณ น่ะ ทำ” โดยพี่อุ๋ย บุดดาเบส จะมาบรรยายพิเศษให้น้องๆ ได้ฟังกันในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดเดือนสิงหาคม 2560

(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ : วันภาษาไทยที่รัก” ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 19 และหอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(4) โครงการ วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

(5) มทร.ล้านนา น่าน จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6)” ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน

(6) สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย” จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(7) โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) จัดงาน “Chula Startup League” ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

(8) STAMFORD BOOT CAMP 2017 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติ พบกับการแนะแนวหลักสูตรทุกสาขายอดฮิต และกิจกรรมอีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระราม 9 แคมปัส

(9) “สัปดาห์เภสัชวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

ติดตามคอลัมน์ Campus Calendar ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.51

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS