กำหนดการรับปริญญา ตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ รับปริญญา

กำหนดการ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2560

Home / กิจกรรม / กำหนดการ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ได้มีการเผยแพร่เอกสาร กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามลำดับดังนี้

กำหนดการ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2560

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4-11 มีนาคม 2561

กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปี 2560
วันซ้อมย่อย 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันซ้อมใหญ่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันรับจริง 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี

2 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กำหนดการวันรับปริญญา ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ UPDATE!!

บทความแนะนำ