ป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรียนปริญญาโท

คณะเภสัช ม.นเรศวร เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้บุคคลทั่วไป

Home / ข่าวการศึกษา / คณะเภสัช ม.นเรศวร เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้บุคคลทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้กับบุคคลทั่วไป โดยการเปิดวิชาในครั้งนี้เป็นการเปิดสอนของ ‘โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา’ เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้ามาเรียนรู้ในศาสตร์ และวิชาการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอน

โครงการเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิตได้ จาก ม.นเรศวร

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เป็นโครงการที่เปิดให้บุคคลทั่วไป ที่ไปที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม. 6 เป็นต้นไป สามารถเรียนต่อ ป.โท-เอก แบบสะสมหน่วยกิตได้ โดยผู้เรียนจะเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรที่สนใจ แล้วหลังจากที่เรียนจนจบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร แถมยังเก็บหน่วยกิตเอาไว้ เพื่อเทียบโอนในหลักสูตร ป.โท – เอกได้ในอนาคตอีกด้วย

รายระเอียดของวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ทาง คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครในขณะนี้ จะมีอยู่ 2 วิชา ดังนี้

1. เทคโนโลยีอิมัลชัน และสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสำอาง

ในวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับชนิด และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิว รวมถึงสารก่ออิมัลชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิมัลชัน และสารลดแรงตึงผิวในการเตรียมตำรับเครื่องสำอางประเภทต่างๆ หลักพื้นฐานในการพัฒนาตำรับอิมัลชันให้มีความคงตัวที่ดี

โดยคอร์สนี้จะเริ่มเรียนในวันที่ 29 มิ.ย. – 13 ต.ค. 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. เนื่องจากคอร์สนี้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติการด้วย ค่าเรียนจะอยู่ที่ 25,000 บาท

2. เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร

ในวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพมาใช้ในเครื่องสำอาง จะเรียนตั้งแต่แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพ การนำไปใช้ และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การทำวิจัย พัฒนา และการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางสมุนไพร

โดยคอร์สนี้จะเริ่มเรียนในวันที่ 29 มิ.ย. – 17 ส.ค. 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ค่าเรียนจะอยู่ที่ 17,000 บาท

ใครที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2562 และทั้ง 2 คอร์สจะต้องไปเรียนที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) ในวันเสาร์ และอาทิตย์

**นอกจากคอร์สเรียน ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ยังมีรายวิชาอื่นของหลักสูตรต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์การเกษตร ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,วิทยาศาสตร์การเกษตร ,ศิลปะและการออกแบบ ฯลฯ ที่เปิดสอนอีกด้วย สามารถไปดูรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดได้ที่ www.graduate.nu.ac.th

ที่มา : โครงการสัมฤทธิบัตร , กรุงเทพธุรกิจ

บทความแนะนำ