ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท เรียนปริญญาโท

ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 ใบ จาก ม.ในไทย และต่างประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 ใบ จาก ม.ในไทย และต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (International college of Digital Innovation) เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา (Double Master’s Degree) ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในสาขา วิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน โดยหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งที่ ม.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโท 2 ใบ จาก ม.เชียงใหม่ และ ม.ต่างประเทศ

หลักสูตร 2 ปริญญาโทนี้จะมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเรียนทั้งหมด 24 หน่วยกิต จากวิชาหลักทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่

  • Digital Innovation Start-up and Corporate Governance
  • Advanced Blockchain Security Design for FinTech
  • Financial Analysis for Digital Business
  • Legal Aspects of Digital Business
  • Big Data in Digital Era

และนอกจากวิชาหลักแล้ว ยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจให้เลือกเรียนมากว่า 51 ตัว เพื่อเก็บอีก 9 หน่วยกิตให้ครบหลักสูตร ซึ่งวิชาเลือกจะมีอะไร สามารถเข้าไปดูได้ที่ : Coursework Plan A Type 2 

ส่วนอีก 1 ปีหลังจะไปเรียนที่ University of Strathclyde สหราชอาณาจักร ในสาขาด้านธุรกิจ หรือ Business School (SBS) เพื่อทำธีสิสจบเก็บอีก 12 หน่วยกิตสุดท้ายให้ครบ และได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่สนใจอีก 1 สาขาวิชา ที่ University of Strathclyde โดยสาขาวิชาที่เลือกลงเรียนจะเป็นการเรียนแบบไม่เก็บหน่วยกิต

** สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้มีทุนการศึกษาจาก Strathclyde Business School ให้ด้วยนะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ คะแนน IELTS = 5.5 หรือ TOEFL แบบ PBT = 500, แบบ CBT = 173 และถ้าแบบ IBT  =61

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – 7 ก.ค. 2019

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMU International College of Digital Innovation

บทความแนะนำ