GAT PAT มหาวิทยาลัยภาคกลาง รับตรง สอบรับตรง แอดมินชั่น

รับตรง 59 (มหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง) รวมมหาลัยเปิดรับตรง 59

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 59 (มหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง) รวมมหาลัยเปิดรับตรง 59

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิด รับตรง ปี 59 ในมหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง

ก่อนอื่นขอเกริ่นถึงเรื่องการรับตรงก่อนนะคะ ว่าคืออะไร การรับตรง หรือสอบตรง นั้นเป็นการจัดสอบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยตรง หรือให้เข้าใจง่ายๆ เลยก็คือ ทางมหาลัยจะมีการจัดสอบรับนักศึกษาขึ้นมาเอง โดยที่ไม่ผ่านระบบกลาง หรือการแอดมิชชั่นนั่นเองค่ะ โดยแต่ละมหาลัยก็อาจจะมีกฎ กติกา พิจารณานักเรียนแตกต่างกันออกไป การจัดสอบรับตรงก็จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาของคณะนั้นๆ กำหนดเองด้วย อาทิ สอบวิชาความถนัด,พิจารณาคะแนน O-net เพียงอย่างเดียว เป็นต้น รายละเอียดส่วนนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะ เอาเป็นว่าถ้าน้องๆ สนใจเข้ารับตรงที่ไหนก็ควรอ่านคุณสมบัติให้ดีเสียก่อน!! นะจ๊ะ…

มาดูข้อแตกต่าง ของการสอบแบบ ‘รับตรง’ และ การสอบแบบ ‘Admissions’

– รับตรง เปิดรับสมัครเองโดยมหาวิทยาลัย หรือ คณะของทางมหาวิทยาลัย การรับตรงก็มีด้วยกันหลายชื่อนะครับ เช่น รับตรง, รับตรงวิธีพิเศษ, โควตา เป็นต้น แต่การรับตรงทุกอย่างขึ้นอยู่กับมหาลัยเป็นฝ่ายพิจารณา

– แอดมิชชั่นกลาง เป็นระบบรับนักศึกษา ที่จัดขึ้นโดยผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งใช้ระบบนี้ทั้งมหาลัยรัฐบาล และเอกชน คะแนนหลักๆ ที่ใช้พิจารณาในการคัดเลือดคือ GPAX, O-NET, GAT, PAT

รวม รับตรง 59 (มหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง)

รวมรับตรง-59-(มหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง)

ภาพจาก: CU Cheerleader FC

มหาวิทยาลัยเกษตร

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

>> รับตรง 59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) อ่านรายละเอียด,สมัครที่นี่

>> รับตรง 59 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล (รอบ 2),อ่านรายละเอียด,สมัครที่นี่

>> รับตรง 59 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) อ่านรายละเอียด,สมัครที่นี่

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน

>> รับตรง 59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) รายละเอียด,สมัครที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> รับตรง 59 สาขาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ (รอบ2/ขยายเวลารับ) อ่านรายละเอียด,สมัครที่นี่

>> รับตรง 59 สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบ2/ขยายเวลารับ) อ่านรายละเอียด,สมัครที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

>>รับตรง 59 (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

>>รับตรง 59 สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ (โครงการพิเศษ) รายละเอียด,สมัครที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง 59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ รายละเอียด,สมัครที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล

>>รับตรง 59 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม(หลักสูตร 2 ปี) โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม รายละเอียด,สมัครที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> รับตรง 59 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  รายละเอียด,สมัครที่นี่

>> รับตรง 59 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะพลศึกษา โครงการผู้ที่มีทักษะพิเศษสำหรับครูสุขศึกษา และพลศึกษา รายละเอียด,สมัครที่นี่