dek62 GAT gat-pat TCAS62 กำหนดการสอบ สนามสอบ GAT/PAT

รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปี 2562 | กำหนดการสอบ + TCAS62 รอบที่ใช้คะแนน GAT/PAT

Home / GAT/PAT / รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปี 2562 | กำหนดการสอบ + TCAS62 รอบที่ใช้คะแนน GAT/PAT

หลังจากที่มีการประกาศกำหนดการสอบ GAT/PAT ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 น้อง ๆ คนไหนที่ทำการสมัครสอบและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเข้าไปเลือกสนามสอบกันด้วยนะจ๊ะ

รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปี 2562

ล่าสุด!! สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ประกาศรายชื่อสนามสอบทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจัดหวัดที่เปิดเป็นสนามสอบ GAT/PAT) ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

 • ลงทะเบียนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
 • ทำการชำระเงินค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561
 • น้อง ๆ สามารถเลือกสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2561
 • สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2561
 • สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2562
 • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562
 • สทศ. ประกาศ ผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2562

เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT 2562 : www.gatpat.niets.or.th

คู่มือการใช้งานระบบการรับสมัครสอบ GAT/PAT 2562 : คลิกที่นี่

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสอบ GAT/PAT ทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

จำง่ายๆ GAT สัญลักษณ์แบบที่ 3 Part 3

TCAS62 รอบที่ใช้คะแนน GAT/PAT

 • การรับแบบโควตา (รอบที่ 2)
 • รับตรงร่วมกัน + กสพท (รอบที่ 3)
 • การรับแบบแอดมิชชัน (รอบที่ 4)
 • การรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)

สนามสอบ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี

โดยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี หลังจากการขำระเงินและสถานะการชำระเงินเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินแล้ว” สามารถเข้ามาที่เมนู “เลือกสนามสอบ” ได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2561 เพื่อเลือก โรงเรียน หรือ สถานศึกษา และต้องมีสถานะที่นั่งสอบ “ว่าง” โดยมีรายชื่อสนามสอบ (เรียงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์สอบ) ดังนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อสนามสอบ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี : คลิกที่นี่

สนามสอบ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี

สนามสอบ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี

สนามสอบ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

พื้นที่สอบในจังหวัดตามภูมิภาคทั่วประเทศ ** ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี สามารถเลือกอำเภอและจังหวัดในขั้นตอนการสมัครสอบและสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (หมดเขตการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สอบในวันที่ 16 ธันวาคม 2561) โดยมีข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด (เรียงตามตัวอักษร) ดังนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อสนามสอบ (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด) : คลิกที่นี่

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

สนามสอบ ต่างจังหวัด (ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัด)

ช่องทางการติดต่อ สทศ.

ช่องทางการติดต่อ สทศ.

บทความที่น่าสนใจ